Učebnice arabštiny

Aeabština - praktický jazykový průvodce 

RO-TO-M, 2000 

Al-Samarraiová Zdena: Irácká hovorová arabština

SPN, Praha,1982 (1987)

Bahbouh Charif, Fleissig Jiří: Základy moderní spisovné arabštiny

Dar Ibn Rushd, 1992

Bahbouh Charif, Fleissig Jiří: Základy moderní spisovné arabštiny I.

Dar Ibn Rushd, 1997 a 2001

Bahbouh Charif, Fleissig Jiří: Základy moderní spisovné arabštiny II.

Dar Ibn Rushd, 1995 a 2001

Bahbouh Charif: Čeština pro Araby

Dar Ibn Rushd

Bahbouh Charif, Fleissig, Jiří, Keller Karel: Arabština pro pokročilé

Dar Ibn Rushd, 2008

Bahbouh Charif, Fleissig, Jiří: Česko-arabská a arabsko-česká konverzace

Dar Ibn Rushd, 1999

Bartáková Jarmila: Súčasná spisovná arabčina I – PÍSMO

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Brno, 1976

Beyerl Jan: Míříme do arabských zemí. Hovoříme marocky - tunisky - egyptsky 

Montanex, 1999  

Holubec Karel: Příručka alžírské hovorové arabštiny pro lékaře

Univerzita Karlova Praha, 1980

Hristova Radka: Stručná mluvnice tureckého jazyka

Dar Ibn Rushd

Jankovec Martin: Libyjská hovorová arabština

Karolinum UK Praha, 1999

Karban František: Arabsky čísti a psáti ve 4 hodinách

Praha 1901

Karban František: Arabsky čísti a psáti ve 4 hodinách

Praha 1901

kol. autorů: Druhá část arabské gramatiky mimo sloves 

Dar Ibn Rushd, 2013 

Krepl Luboš: Arabsko-česká konverzace 

Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně, 1989  

Krepl Luboš: Stručná vojenská česko-arabská konverzace

Vojenská akademie v Brně, 1991

Krepl Luboš: Tematické česko-arabské okruhy - 1 

Vojenská akademie v Brně, 1992 

Krepl Luboš: Tematické česko-arabské okruhy - 2

Vojenská akademie v Brně, 1993 

Krepl Luboš: Tematické česko-arabské okruhy - 3

Vojenská akademie v Brně, 1993

Krepl Luboš: Tematické česko-arabské okruhy - 4

Vojenská akademie v Brně, 1994 

Krepl Luboš: Tematické česko-arabské okruhy - 5

Vojenská akademie v Brně, 1994 

Krepl Luboš: Česko-arabská konverzace s přepisem výslovnosti 

Vojenská akademie v Brně, 1996 

Krepl Luboš: Česko-arabská konverzace s vokalizací arabského textu

Vojenská akademie v Brně, 2000 

Krepl Luboš: Tematické česko-arabské okruhy s vokalizací arabského textu

Vojenská akademie v Brně, 2000 

Krepl Luboš: Tematické česko-arabské okruhy s přepisem výslovnosti a vokalizací arabského textu 

Vojenská akademie v Brně. 2001 

Krepl Luboš: Arabsko-česká a česko-arabská a konverzace s přepisem výslovnosti a vokalizací arabského textu

Vojenská akademie v Brně, 2001 

Oliverius Jaroslav: Kapitoly ze syntaxe moderní spisovné arabštiny

Karolinum, UK Praha, 1989 

Oliverius Jaroslav: Syntaktická cvičení z moderní spisovné arabštiny

UK Praha, 1981

Oliverius Jaroslav: kapitoly z frazeologie a ideomatiky moderní spisovné arabštiny 

Set Out, 2003 

Oliverius Jaroslav, Ondráš František: Moderní spisovná arabština. Vysokoškolská učebnice; I. díl

Set Out - Roman Míšek 2007

Oliverius Jaroslav, Ondráš František:Moderní spisovná arabština. Vysokoškolská učebnice; II. díl

Set Out - Roman Míšek 2010 

Oliverius Jaroslav: Kapitoly z frazeologie a idiomatiky moderní spisovné arabštiny

Roman Míšek - Set Out v Praze, 2003

Oliverius Jaroslav, Veselý Rudolf: Egyptská hovorová arabština

SPN, Praha 1982

Ondráš František: Egyptská hovorová arabština

Set Out – Roman Míšek 2001 (2004, 2008) + CD

Pertold Otakar: Návo jak snadno se naučiti písmu arabskému se zvláštním zřetelem k jaziku hindustání

Praha, 1939 

Pawliková-Vilhanová Viera: Umenie slova. Jazyk, písmo, luďová slovesnosť a zrod literatur v krajinách subsaherskej Afriky   

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008 

Petráček Karel: Příručka hovorové arabštiny jemenské

Praha, 1956

Petráček Karel: Základy gramatického systému spisovné arabštiny

SPN – UK Praha, 1991 (1977)

Petráček Karel: Úvod do hamitosemitské (afroasijské) jazykovědy I.

UK Praha, 1989

Petráček Karel: Úvod do hamitosemitské (afroasijské) jazykovědy II.

UK Praha, 1989

Přívratský Alois: Učebnice arabštiny

Česká Třebová 1945

Sarhaam Marion: Arabsky 15 minut denně 

Infoa, 2009 

Sedláček Jaroslav: Al-Kitabu. Mluvnice arabského jazyka

Praha, 1898

Složilová Eva, Šikolová Mária: Praktická cvičení z moderní spisovné arabštiny;
 1. díl

Univerzita obrany v Brně - Centrum jazykové přípravy, 2007

Sorby Karol: Moderní spisovná arabčina, I. diel, A

UK Praha, 1989

Sorby Karol: Moderní spisovná arabčina, I. diel, B

UK Praha, 1989

Sorby Karol: Moderná spisovná arabčina I.

Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně, 1984

Sorby Karol: Moderná spisovná arabčina II.

Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně, 1986

Šikolová Mária, Nataša Mocková, Vojenské texty z arabčiny pre dialkové štúdium na VAAZ

Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně, 1987

Šikolová Mária, Mocková Nataša: Domáce úkoly z arabčiny pre poslucháčov dialkového kurzu

Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně, 1987

Vymazal František: Arabsky

Praha, b.r.

Zelenka Václav: Návod ke čtení arabského písma

Káhira 1947

Zelenka Václav: Kurs mluvené levantské arabštiny

Pardubice 1947

Zemánek Petr, Vavroušek Petr, Čech Pavel, Bičovský Jan, Rychtařík Marek: Jazyky starého orientu 

Univerzita Karlova,2010  

Aeabština - praktický jazykový průvodce 

RO-TO-M, 2000 

Al-Samarraiová Zdena: Irácká hovorová arabština

SPN, Praha,1982 (1987)

Bahbouh Charif, Fleissig Jiří: Základy moderní spisovné arabštiny

Dar Ibn Rushd, 1992

Bahbouh Charif, Fleissig Jiří: Základy moderní spisovné arabštiny I.

Dar Ibn Rushd, 1997 a 2001

Bahbouh Charif, Fleissig Jiří: Základy moderní spisovné arabštiny II.

Dar Ibn Rushd, 1995 a 2001

Bahbouh Charif: Čeština pro Araby

Dar Ibn Rushd

Bahbouh Charif, Fleissig, Jiří, Keller Karel: Arabština pro pokročilé

Dar Ibn Rushd, 2008

Bahbouh Charif, Fleissig, Jiří: Česko-arabská a arabsko-česká konverzace

Dar Ibn Rushd, 1999

Bartáková Jarmila: Súčasná spisovná arabčina I – PÍSMO

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Brno, 1976

Beyerl Jan: Míříme do arabských zemí. Hovoříme marocky - tunisky - egyptsky 

Montanex, 1999  

Holubec Karel: Příručka alžírské hovorové arabštiny pro lékaře

Univerzita Karlova Praha, 1980

Hristova Radka: Stručná mluvnice tureckého jazyka

Dar Ibn Rushd

Jankovec Martin: Libyjská hovorová arabština

Karolinum UK Praha, 1999

Karban František: Arabsky čísti a psáti ve 4 hodinách

Praha 1901

Karban František: Arabsky čísti a psáti ve 4 hodinách

Praha 1901

kol. autorů: Druhá část arabské gramatiky mimo sloves 

Dar Ibn Rushd, 2013 

Krepl Luboš: Arabsko-česká konverzace 

Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně, 1989  

Krepl Luboš: Stručná vojenská česko-arabská konverzace

Vojenská akademie v Brně, 1991

Krepl Luboš: Tematické česko-arabské okruhy - 1 

Vojenská akademie v Brně, 1992 

Krepl Luboš: Tematické česko-arabské okruhy - 2

Vojenská akademie v Brně, 1993 

Krepl Luboš: Tematické česko-arabské okruhy - 3

Vojenská akademie v Brně, 1993

Krepl Luboš: Tematické česko-arabské okruhy - 4

Vojenská akademie v Brně, 1994 

Krepl Luboš: Tematické česko-arabské okruhy - 5

Vojenská akademie v Brně, 1994 

Krepl Luboš: Česko-arabská konverzace s přepisem výslovnosti 

Vojenská akademie v Brně, 1996 

Krepl Luboš: Česko-arabská konverzace s vokalizací arabského textu

Vojenská akademie v Brně, 2000 

Krepl Luboš: Tematické česko-arabské okruhy s vokalizací arabského textu

Vojenská akademie v Brně, 2000 

Krepl Luboš: Tematické česko-arabské okruhy s přepisem výslovnosti a vokalizací arabského textu 

Vojenská akademie v Brně. 2001 

Krepl Luboš: Arabsko-česká a česko-arabská a konverzace s přepisem výslovnosti a vokalizací arabského textu

Vojenská akademie v Brně, 2001 

Oliverius Jaroslav: Kapitoly ze syntaxe moderní spisovné arabštiny

Karolinum, UK Praha, 1989 

Oliverius Jaroslav: Syntaktická cvičení z moderní spisovné arabštiny

UK Praha, 1981

Oliverius Jaroslav: kapitoly z frazeologie a ideomatiky moderní spisovné arabštiny 

Set Out, 2003 

Oliverius Jaroslav, Ondráš František: Moderní spisovná arabština. Vysokoškolská učebnice; I. díl

Set Out - Roman Míšek 2007

Oliverius Jaroslav, Ondráš František:Moderní spisovná arabština. Vysokoškolská učebnice; II. díl

Set Out - Roman Míšek 2010 

Oliverius Jaroslav: Kapitoly z frazeologie a idiomatiky moderní spisovné arabštiny

Roman Míšek - Set Out v Praze, 2003

Oliverius Jaroslav, Veselý Rudolf: Egyptská hovorová arabština

SPN, Praha 1982

Ondráš František: Egyptská hovorová arabština

Set Out – Roman Míšek 2001 (2004, 2008) + CD

Pertold Otakar: Návo jak snadno se naučiti písmu arabskému se zvláštním zřetelem k jaziku hindustání

Praha, 1939 

Pawliková-Vilhanová Viera: Umenie slova. Jazyk, písmo, luďová slovesnosť a zrod literatur v krajinách subsaherskej Afriky   

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008 

Petráček Karel: Příručka hovorové arabštiny jemenské

Praha, 1956

Petráček Karel: Základy gramatického systému spisovné arabštiny

SPN – UK Praha, 1991 (1977)

Petráček Karel: Úvod do hamitosemitské (afroasijské) jazykovědy I.

UK Praha, 1989

Petráček Karel: Úvod do hamitosemitské (afroasijské) jazykovědy II.

UK Praha, 1989

Přívratský Alois: Učebnice arabštiny

Česká Třebová 1945

Sarhaam Marion: Arabsky 15 minut denně 

Infoa, 2009 

Sedláček Jaroslav: Al-Kitabu. Mluvnice arabského jazyka

Praha, 1898

Složilová Eva, Šikolová Mária: Praktická cvičení z moderní spisovné arabštiny;
 1. díl

Univerzita obrany v Brně - Centrum jazykové přípravy, 2007

Sorby Karol: Moderní spisovná arabčina, I. diel, A

UK Praha, 1989

Sorby Karol: Moderní spisovná arabčina, I. diel, B

UK Praha, 1989

Sorby Karol: Moderná spisovná arabčina I.

Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně, 1984

Sorby Karol: Moderná spisovná arabčina II.

Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně, 1986

Šikolová Mária, Nataša Mocková, Vojenské texty z arabčiny pre dialkové štúdium na VAAZ

Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně, 1987

Šikolová Mária, Mocková Nataša: Domáce úkoly z arabčiny pre poslucháčov dialkového kurzu

Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně, 1987

Vymazal František: Arabsky

Praha, b.r.

Zelenka Václav: Návod ke čtení arabského písma

Káhira 1947

Zelenka Václav: Kurs mluvené levantské arabštiny

Pardubice 1947

Zemánek Petr, Vavroušek Petr, Čech Pavel, Bičovský Jan, Rychtařík Marek: Jazyky starého orientu 

Univerzita Karlova,2010