Přehled akcí klubu Opus arabicum

1991

08.06.1991        Orientální odpoledne – Sýrie
25.11.1991        Orientální odpoledne – Libanon
 

1992

24.03.1992        Orientální odpoledne – Egypt
07.05.1992        Orientální odpoledne – Tunis
24.06.1992        Orientální odpoledne – Egypt
06.11.1992        Jordánsko - Ing. Chromec

1993

17.05.1993        Orientální odpoledne - Kuvajt
15.10.1993        Povídání o Tunisu - studenti arabštiny
20.12.1993        9. Orientální odpoledne - Súdán
                          Spojené arabské emiráty – Tomáš Sadílek

1994

13.6.1994          Orientální odpoledne – Maroko
4.11.1994          Beseda s účastníky kurzu arabštiny v Tunisu

1995

16.05.1995        Orientální odpoledne – Liga arabských států
31.05.1995        O libanonské literatuře – Dr. Svetozár Pantůček, Csc.
24.11.1995        Beseda s účastníky letního kurzu arabštiny v Tunisu

1996

                          Muslimské Španělsko – Dr. Karel Keller
16.121996         Beseda s Dr. Svetozárem Pantůčkem, Csc. u příl. vydání jeho knihy Moderní tuniské povídky

1998

23.10.1998        Pouť do Mekky – RNDr. Vladimír Sáňka
11.12.1998        Beseda s účastníky Letní školy arabštiny v Tunisu

1999

                          Moderní alžírské povídky - PhDr. Dagmar Marková, CSc.
28.05.1999        Súdán - Natasha Samir, Štěpán Rückl
                         Islám a české země – PhDr. Miloš Mendel, CSc.
                         Islám v Číně - Dr. Ľubica Obuchová, Orientální ústav AV ČR
                         Beseda s účastníky Letní školy arabštiny v Tunisu
                         Islám v Indii I. - PhDr. Dagmar Marková, CSc.
                         Libye – O. Baborovský, E. Čapková

2000

28.02.2000        Sýrie
22.03.2000        Moderní marocké povídky - Dr. Svetozár Pantůček, Csc.
25.04.2000        Islám v Indii II - beseda u příležitosti vydání Moderních indických povídek a Indických uliček - 
                             PhDr. Dagmar Marková, CSc.
27.04.2000        Perská kultura a její poznávání v českých zemích - Dr. Jiří Bečka, CSc.
26.05.2000        Irák a Kurdové - Břetislav Tureček
20.10.2000        Tradiční posezení u táboráku
24.11.2000        Islám - beseda u příležitosti předání Ceny prof. Petráčka - PhDr. Miloš Mendel, CSc.
07.12.2000        Postavení ženy v islámském světě - Ing. Luboš Krepl, Vojenská akademie
15.12.2000        Večer poezie Nizára Qabbáního - u příležitosti vydání sbírky jeho básní

2001

26.01.2001        Dojmy ze studijního pobytu v Tunisku na Bourguibově univerzitě - účastníci letního kurzu arabštiny
02.03.2001        Islám v Indonésii - JUDr. Teddy Sunardi, Ph.D.
26.04.2001        Islám v ČR - RNDr. Vladimír Sáňka, Nadace Islámského centra
27.04.2001        Jordánsko - členové klubu Opus arabicum, kteří žili v Jordánsku
18.05.2001        Muslimové v Londýně - studentka, která v Londýně žila
05.06.2001        Náboženské tradice moderního Egypta - Dr. František Ondráš, Filozofická fakulta UK
23.10.2001        Tradiční posezení u táboráku
29.11.2001        Islám z pohledu křesťanství-  PhDr. Vít Machálek, Ph.D., Historický ústav Filozofické fakulty MU
13.12.2001        Islám v Číně II. - Dr. Ľubica Obuchová, Orientální ústav AV ČR
14.12.2001        Současný Afghánistán - Břetislav Tureček, zpravodaj deníku Právo

2002

    12.2002         Báb el-Wad: alžírský islamismus v literatuře - Mgr. Jan Čuřík, odborník na soudobé dějiny islámských
                            zemí
15.03.2002        Situace uprchlíků z arabských a islámských území v ČR - Mgr. Jakub Lerch z MV ČR,
                            Mgr. Petr Přebinda z Ústavu mezinárodních vztahů
19.04.2002        Islámská ekonomie a bankovnictví - Ing. Mgr. Gabriela Weberová-Babulíková, absolventka VŠE
                            v Bratislavě a Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK
24.05.2002        Česká egyptologie - Mgr. Hana Vymazalová, absolventka egyptologie a logiky na FF UK, působící mj. 
                            v Českém národním egyptologickém centru
21.06.2002        Tradiční posezení u táboráku
27.09.2002        Dojmy ze studijního pobytu v Tunisku - účastníci loňského kurzu arabštiny na Bourguibově institutu
                           živých jazyků v Tunisu
8.11.2002          Islámská keramika - Hana Nováková, Národní galerie v Praze

2003

31.01. 2003       Afghánské evangelium. Film, po kterém bude následovat beseda na téma Stejnost a jinakost -
                           Jaromír Štětina, novinář - a další hosté
14.03.2003        Minulost a současnost Střední Asie - Slavomír Horák, odborník na středoasijský region, Martina Nožinová,
                           etnoložka a host večera
25.04.2003        Islám na televizní stanici Al-Jazeera - Iveta Kouřilová, absolventka arabistiky a islamistiky na FF UK
23.05.2003        Populační problematika v arabském světě - Mgr. Štěpán Macháček, doktorand Ústavu Blízkého východu
                           a Afriky FF UK
26.09.2003        Islám na Balkáně na přelomu tisíciletí - Mgr. Štěpán Macháček, doktorand Ústavu Blízkého východu
                           a Afriky FF UK
10.10.2003        Arabové očima Hollywoodu aneb Antisemitismus na nový způsob - Dr. Jack Shaheen, americký
                           spisovatel, emeritní profesor Southern Illinois University, bývalý poradce OSN, CBS a Warner Brothers;
                           autor je uznávaným odborníkem na stereotypy Arabů a muslimů v amerických populárních médiích
                          Zobrazování Arabů v amerických médiích – následná beseda
22.10.2003        Čínský Sintiang – neklidná oáza na Hedvábné cestě – Ivo Dokoupil, novinář a fotograf
11.12.2003        V údolí afghánských pěstitelů opia - Břetislav Tureček, novinář deníku Právo

2004

06.02.2004        Dnešní Súdán: Tragédie s nadějnou budoucností? - Jan Šnaidauf, Asociace pro mezinárodní
                           otázky & Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK
27.02.2004        Šest neděl v Jemenu - Otakar Smrž, absolvent kurzu arabštiny na Yemen Language Center
12.03.2004        Zemětřesení v Bámu a současná situace v Íránu - Cyril Bumbálek, student Ústavu Blízkého východu
                           a Afriky FF UK a Právnické fakulty UK, účastník mise českých záchranářů v Bámu
19.05.2004        Jak se žije na Blízkém východě - postřehy z výzkumu v Sýrii, Egyptě a Libanonu - Evelyn Early,
                           symbolická antropoložka z USA
25.06.2004        Írán - Juraj Hanuliak, stipendista v Íránu a student etnologie na FF UK
15.10.2004        Středověká arabská oneirokritika - Bronislav Ostřanský, arabista, Orientální ústav AV ČR
03.12.2004        Váchán – nejvýchodnější cíp Afghánistánu - Břetislav Tureček, novinář, zpravodaj deníku Právo

2005

21.01.2005         Dokonalý člověk a jeho svět v zrcadle islámské mystiky - Bronislav Ostřanský, arabista,
                            Orientální ústav AV ČR
25.02.2005         Omán – země hradů a kadidla – Ing. Roman Garba, cestovatel a fotograf
08.04.2005         Súdán, historie a současnost – Prof. PhDr. Luboš Kropáček. Csc., Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK
29.04.2005         Architektonické dědictví španělských muslimů – Jana Břeská, doktorandka Ústavu Blízkého východu
                            a Afriky FF UK
20.05.2005         Komorské ostrovy – Martin Ottenheimer, emeritní profesor kulturní antropologie Kansaské Univerzity
10.06.2005         Koptové – potomci faraónů (jak se žije křesťanům v Egyptě) – Mgr. Viola Pargačová, doktorandka
                            Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK
07.10.2005         Súdán – proti proudu Nilu – Simona Hlaváčová, arabistka, Jan Tilinger, fotograf a cestovatel
25.10.2005         Kát – požehnání či prokletí Jemenu? – RNDr. Pavel Kumpán
09.12.2005         Svět orientálních koberců – Nisan Jazairi, obchodník s orientálními koberci (přednáška v prodejně
                            koberců – Štěpánská 61)

2006

10.02.2006          Saúdská Arábie - Břetislav Tureček, novinář, fotograf, zpravodaj deníku Právo
24.03.2006          Muslimská komunita v Indii - PhDr. Dagmar Marková, Csc., indoložka, Orientálního ústavu AV ČR
28.04.2006          Egyptské oázy – perly západní pouště – Dr. Hana Benešovská, Egyptologický ústav FF UK
31.05.2006          Vývoj ve střední Asii po rozpadu Velké mongolské říše – Dr. Jiří Šíma, DrSc., mongolista a sinolog
22.06.2006          Jak jsme točili Cestománii v Íránu a Tádžikistánu – Marek Hudema, cestovatel, novinář, redaktor
                             Hospodářských novin
20.09.2006          Putování Íránem – Břetislav Tureček, novinář, fotograf, zpravodaj deníku Právo
25.09.2006          Egypt dnes – kultura a společnost – Mgr. Hana Nováková, doktorandka Ústavu Blízkého východu a
                              Afriky FF UK
24.11.2006         Česko–arabské kulturní vztahy – spolupráce na záchraně rukopisů a jiných památek
                              – Dr. Charif Bahbouh, CSc.

2007

09.03. 2007         Prof. Alois Musil – Tomáš Sadílek
29.03.2007          Židovské kmeny na Arabském poloostrově v době Muhammadově – PhDr. Daniel Boušek, 
                             Ph.D., Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK
09.05.2007          Libye – záhadná země plukovníka Kaddáfího – Břetislav Tureček, novinář, fotograf
23.05.2007          Moderní Teherán – Juraj Hanuliak, student perštiny
05.06.2007          Jaroslav Bouček, český reportér na Blízkém východě, v Africe a Latinské Americe – beseda
                              s Dr. Jaroslavem Boučkem ml. (synem)
10.09.2007          Saúdská Arábie, jak ji neznáte – Dr. Pavel Kumpán a Ing. Roman Garba
12.11.2007          Arabské divadlo – Mgr. Jan Tošovský, arabista a student dramaturgie
28.11.2007          Koptští křesťané a muslimské společenství v Egyptě – ThLic. Jaroslav Franc, katedra pastorální
                              a spirituální teologie Cyrilometodějské univerzity Palackého v Olomouci
12.12.2007         Malé předvánoční uvedení do prorocké medicíny aneb Zasedl by Muhammad k českému
                              štědrovečernímu stolu?
– Mgr. Petra Písařová, Centrum blízkovýchodních studií Filozofické fakulty
                              Západočeské univerzity v Plzni

2008

25.01.2008         Právní postavení Židů v islámských zemích ve středověku – PhDr. Daniel Boušek, Ph.D., Ústav
                              Blízkého východu a Afriky FF UK
15.02.2008         Zpravodajem ČRo Radiožurnálu na Blízkém východě – Ing. Jaromír Janev
14.03.2008         Cokoli chcete vědět o soukromém životě v egyptské společnosti a bojíte se zeptat aneb Život
                              v Egyptě pohledem egyptského studenta češtiny
 – Bc. Mohamed Hassan, egyptský student
                              českého jazyka
11.04.2008         Kořeny a důsledky současné politické krize v Libanonu – Mgr. Oldřich Vondruška, Katedra
                              mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU v Brně
16.05.2008         Zapomenuté Ujgursko aneb Čínou po Hedvábné stezce – Lukáš Synek, cestovatel a fotograf
17.06.2008         Kyrgyzstán – Dr. Slavomír Horák, Institut mezinárodních vztahů FSV UK
23.10.2008         Středověké islámské mystické písemnictví – Dr. Bronislav Ostřanský, Orientální ústav AV ČR
04.11.2008         Kapitoly z arabské numismatiky – Poklad z Kelče na Moravě se zlomky islámských mincí
                               – PhDr. Vlastimil Novák, Ph.D., Náprstkovo muzeum
08.11.2008         Klopotná cesta egyptského mládence k rodinnému štěstí – Mohamed Hasan – přednáška ve
                               spolupráci s JTP
28.11.2008          Staré říše západní afriky dnes – Islám v Mali a Senegalu – Pavla Jazairová, cestovatelka,
                               spisovatelka, externí spolupracovnice ČRo

2009

30.01.2009          Kurdové a kurdská otázka v Turecku – PhDr. Petr Kučera, Ph.D., Ústav Blízkého východu
                               a Afriky FF UK
27.02.2009          Židovští konvertité na islám ve středověku - PhDr. Daniel Boušek, Ph.D., Ústav Blízkého východu
                               a Afriky FF UK
26.03.2009          Sokotra – Příroda a lidé ostrova stromů dračí krve – Dr. Pavel Kumpán, cestovatel a průvodce CK
                               GEOS travel
24.04.2009          Moderní syrská krátká povídkaPhDr. Issama Ramadan, Centrum blízkovýchodních studií
                               Západočeské univerzity v Plzni
28.05.2009          Společnost granadského emirátu - PhDr. Josef Ženka, Ústav světových dějin FF UK
08.10.2009          Kouzelná Sýrie – Bc. Ing. René Kopecký
01.12.2009          Islám a muslimská lidová religiozita - PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D., Orientální ústav AV ČR

2010

21.01.2010          Kurdistán - Rachid Khalil, předseda Kurdského občanského sdružení, kurdský hudebník, soudní tlumočník
                               kurdského a arabského jazyka
25.02.2010          Berbeři – 1. díl. Historie - Libuše Addarová, autorka a zakladatelka Projektu česko-francouzsko-berberské
                               kulturní spolupráce
13.04.2010          Berbeři – 2. díl. Historie - Libuše Addarová, autorka a zakladatelka Projektu česko-francouzsko-berberské
                               kulturní spolupráce
20.05.2010          Balkán a islám - Ing. Jaromír Janev, redaktor ČRo, zpravodaj na Blízkém východě a na Balkáně
17.06.2010          Islámská architektura Jazdu - Ing. Jiří Prokop, cestovatel, farmaceutický chemik
12.10.2010          Bazary a mešity Isfahánu - Ing. Jiří Prokop, cestovatel, farmaceutický chemik
01.11.2010          Ignác Goldziher - židovský zakladatel vědecké islamologie – Mgr. Ondřej Beránek, islamolog
                               a historik

2011

20.01.2011          Společenská změna v Íránu - Juraj Hanuliak, íránista
17.02.2011          Omán - Dr. Pavel Kumpán, cestovatel
13.04.2011          Středověký Egypt očima Taqijuddína al-Maqrizího - PhDr. Bronislav Ostřanský, PhD., Orientální ústav
                               Akademie věd ČR
26.05.2011          Ibn Chaldún - Al-Mukkadima - Mgr. Alžběta Szomolaiová, politolog, orientalista
29.09.2011          Káhirské hřbitovy - živé město mrtvých - Ing. Jiří Prokop, cestovatel, farmaceutický chemik
24.11.2011          Uzbekistán - města Taškent, Samarkand, Buchara, Chíva a Šachrizabz - Ing. et Mgr. René Kopecký
15.12.2011          Arabská hudba. Seznámení s arabskou hudbou a tradičními hudebními nástroji - Marwan Alsolaiman,
                               hudebník a zpěvák skupiny Ziriab, básník

2012

17.01.2012          Jemen čeká rozhodující rok - kořeny a perspektivy současného vývoje v zemi. Zvládne nejchudší
                               země Arabského poloostrova seriál krizí, které ji čekají? – Pavel Kumpán, cestovatel, majitel
                               cestovní kanceláře
23.02.2012          Muhammad Alí - kulturní a společenský život Egypta v době jeho vlády - Doc. František Ondráš, Ph.D.,
                               arabista, Ústav Blízkého východu a Afriky, FF UK
15.03.2012          Spojené arabské emiráty. Včera, dnes a co zítra? - Tomáš Sadílek, cestovatel
19.04.2012          Orientální tanec v Egyptě 19. a 20. století - Mgr. Lucie Bielická, arabistka
17.05.2012          Alžírsko - Cesta za pěti skrytými perlami údolí M'zab - Michal Bošina, cestovatel
13.09.2012          Apokalyptické myšlení v islámu - s četbou ukázek ze středověkého arabského apokalyptického
                               písemnictví
- PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D., Orientální ústav Akademie věd ČR
25.10.2012          Mezi hrobkami, pevnostmi a mešitami Hajdarabádu a Bidáru aneb Architektura muslimských
                               sultanátů střední Indie
- Michal Bošina, cestovatel

2013

28.02.1013          Prahou arabskou aneb Po stopách Arabů v Praze - Dr. Charif Bahbouh, CSc., nakladatel, spisovatel, učitel
                               arabského jazyka
26.09.2013          Mezi hrobkami, pevnostmi a mešitami Hajdarabádu a Bidáru aneb Architektura muslimských
                               sultanátů střední Indie II.
- Michal Bošina, cestovatel
06.11.2013          Albánie - Saimir Bajo, albánský režisér

 

1991

08.06.1991        Orientální odpoledne – Sýrie
25.11.1991        Orientální odpoledne – Libanon
 

1992

24.03.1992        Orientální odpoledne – Egypt
07.05.1992        Orientální odpoledne – Tunis
24.06.1992        Orientální odpoledne – Egypt
06.11.1992        Jordánsko - Ing. Chromec

1993

17.05.1993        Orientální odpoledne - Kuvajt
15.10.1993        Povídání o Tunisu - studenti arabštiny
20.12.1993        9. Orientální odpoledne - Súdán
                          Spojené arabské emiráty – Tomáš Sadílek

1994

13.6.1994          Orientální odpoledne – Maroko
4.11.1994          Beseda s účastníky kurzu arabštiny v Tunisu

1995

16.05.1995        Orientální odpoledne – Liga arabských států
31.05.1995        O libanonské literatuře – Dr. Svetozár Pantůček, Csc.
24.11.1995        Beseda s účastníky letního kurzu arabštiny v Tunisu

1996

                          Muslimské Španělsko – Dr. Karel Keller
16.121996         Beseda s Dr. Svetozárem Pantůčkem, Csc. u příl. vydání jeho knihy Moderní tuniské povídky

1998

23.10.1998        Pouť do Mekky – RNDr. Vladimír Sáňka
11.12.1998        Beseda s účastníky Letní školy arabštiny v Tunisu

1999

                          Moderní alžírské povídky - PhDr. Dagmar Marková, CSc.
28.05.1999        Súdán - Natasha Samir, Štěpán Rückl
                         Islám a české země – PhDr. Miloš Mendel, CSc.
                         Islám v Číně - Dr. Ľubica Obuchová, Orientální ústav AV ČR
                         Beseda s účastníky Letní školy arabštiny v Tunisu
                         Islám v Indii I. - PhDr. Dagmar Marková, CSc.
                         Libye – O. Baborovský, E. Čapková

2000

28.02.2000        Sýrie
22.03.2000        Moderní marocké povídky - Dr. Svetozár Pantůček, Csc.
25.04.2000        Islám v Indii II - beseda u příležitosti vydání Moderních indických povídek a Indických uliček - 
                             PhDr. Dagmar Marková, CSc.
27.04.2000        Perská kultura a její poznávání v českých zemích - Dr. Jiří Bečka, CSc.
26.05.2000        Irák a Kurdové - Břetislav Tureček
20.10.2000        Tradiční posezení u táboráku
24.11.2000        Islám - beseda u příležitosti předání Ceny prof. Petráčka - PhDr. Miloš Mendel, CSc.
07.12.2000        Postavení ženy v islámském světě - Ing. Luboš Krepl, Vojenská akademie
15.12.2000        Večer poezie Nizára Qabbáního - u příležitosti vydání sbírky jeho básní

2001

26.01.2001        Dojmy ze studijního pobytu v Tunisku na Bourguibově univerzitě - účastníci letního kurzu arabštiny
02.03.2001        Islám v Indonésii - JUDr. Teddy Sunardi, Ph.D.
26.04.2001        Islám v ČR - RNDr. Vladimír Sáňka, Nadace Islámského centra
27.04.2001        Jordánsko - členové klubu Opus arabicum, kteří žili v Jordánsku
18.05.2001        Muslimové v Londýně - studentka, která v Londýně žila
05.06.2001        Náboženské tradice moderního Egypta - Dr. František Ondráš, Filozofická fakulta UK
23.10.2001        Tradiční posezení u táboráku
29.11.2001        Islám z pohledu křesťanství-  PhDr. Vít Machálek, Ph.D., Historický ústav Filozofické fakulty MU
13.12.2001        Islám v Číně II. - Dr. Ľubica Obuchová, Orientální ústav AV ČR
14.12.2001        Současný Afghánistán - Břetislav Tureček, zpravodaj deníku Právo

2002

    12.2002         Báb el-Wad: alžírský islamismus v literatuře - Mgr. Jan Čuřík, odborník na soudobé dějiny islámských
                            zemí
15.03.2002        Situace uprchlíků z arabských a islámských území v ČR - Mgr. Jakub Lerch z MV ČR,
                            Mgr. Petr Přebinda z Ústavu mezinárodních vztahů
19.04.2002        Islámská ekonomie a bankovnictví - Ing. Mgr. Gabriela Weberová-Babulíková, absolventka VŠE
                            v Bratislavě a Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK
24.05.2002        Česká egyptologie - Mgr. Hana Vymazalová, absolventka egyptologie a logiky na FF UK, působící mj. 
                            v Českém národním egyptologickém centru
21.06.2002        Tradiční posezení u táboráku
27.09.2002        Dojmy ze studijního pobytu v Tunisku - účastníci loňského kurzu arabštiny na Bourguibově institutu
                           živých jazyků v Tunisu
8.11.2002          Islámská keramika - Hana Nováková, Národní galerie v Praze

2003

31.01. 2003       Afghánské evangelium. Film, po kterém bude následovat beseda na téma Stejnost a jinakost -
                           Jaromír Štětina, novinář - a další hosté
14.03.2003        Minulost a současnost Střední Asie - Slavomír Horák, odborník na středoasijský region, Martina Nožinová,
                           etnoložka a host večera
25.04.2003        Islám na televizní stanici Al-Jazeera - Iveta Kouřilová, absolventka arabistiky a islamistiky na FF UK
23.05.2003        Populační problematika v arabském světě - Mgr. Štěpán Macháček, doktorand Ústavu Blízkého východu
                           a Afriky FF UK
26.09.2003        Islám na Balkáně na přelomu tisíciletí - Mgr. Štěpán Macháček, doktorand Ústavu Blízkého východu
                           a Afriky FF UK
10.10.2003        Arabové očima Hollywoodu aneb Antisemitismus na nový způsob - Dr. Jack Shaheen, americký
                           spisovatel, emeritní profesor Southern Illinois University, bývalý poradce OSN, CBS a Warner Brothers;
                           autor je uznávaným odborníkem na stereotypy Arabů a muslimů v amerických populárních médiích
                          Zobrazování Arabů v amerických médiích – následná beseda
22.10.2003        Čínský Sintiang – neklidná oáza na Hedvábné cestě – Ivo Dokoupil, novinář a fotograf
11.12.2003        V údolí afghánských pěstitelů opia - Břetislav Tureček, novinář deníku Právo

2004

06.02.2004        Dnešní Súdán: Tragédie s nadějnou budoucností? - Jan Šnaidauf, Asociace pro mezinárodní
                           otázky & Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK
27.02.2004        Šest neděl v Jemenu - Otakar Smrž, absolvent kurzu arabštiny na Yemen Language Center
12.03.2004        Zemětřesení v Bámu a současná situace v Íránu - Cyril Bumbálek, student Ústavu Blízkého východu
                           a Afriky FF UK a Právnické fakulty UK, účastník mise českých záchranářů v Bámu
19.05.2004        Jak se žije na Blízkém východě - postřehy z výzkumu v Sýrii, Egyptě a Libanonu - Evelyn Early,
                           symbolická antropoložka z USA
25.06.2004        Írán - Juraj Hanuliak, stipendista v Íránu a student etnologie na FF UK
15.10.2004        Středověká arabská oneirokritika - Bronislav Ostřanský, arabista, Orientální ústav AV ČR
03.12.2004        Váchán – nejvýchodnější cíp Afghánistánu - Břetislav Tureček, novinář, zpravodaj deníku Právo

2005

21.01.2005         Dokonalý člověk a jeho svět v zrcadle islámské mystiky - Bronislav Ostřanský, arabista,
                            Orientální ústav AV ČR
25.02.2005         Omán – země hradů a kadidla – Ing. Roman Garba, cestovatel a fotograf
08.04.2005         Súdán, historie a současnost – Prof. PhDr. Luboš Kropáček. Csc., Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK
29.04.2005         Architektonické dědictví španělských muslimů – Jana Břeská, doktorandka Ústavu Blízkého východu
                            a Afriky FF UK
20.05.2005         Komorské ostrovy – Martin Ottenheimer, emeritní profesor kulturní antropologie Kansaské Univerzity
10.06.2005         Koptové – potomci faraónů (jak se žije křesťanům v Egyptě) – Mgr. Viola Pargačová, doktorandka
                            Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK
07.10.2005         Súdán – proti proudu Nilu – Simona Hlaváčová, arabistka, Jan Tilinger, fotograf a cestovatel
25.10.2005         Kát – požehnání či prokletí Jemenu? – RNDr. Pavel Kumpán
09.12.2005         Svět orientálních koberců – Nisan Jazairi, obchodník s orientálními koberci (přednáška v prodejně
                            koberců – Štěpánská 61)

2006

10.02.2006          Saúdská Arábie - Břetislav Tureček, novinář, fotograf, zpravodaj deníku Právo
24.03.2006          Muslimská komunita v Indii - PhDr. Dagmar Marková, Csc., indoložka, Orientálního ústavu AV ČR
28.04.2006          Egyptské oázy – perly západní pouště – Dr. Hana Benešovská, Egyptologický ústav FF UK
31.05.2006          Vývoj ve střední Asii po rozpadu Velké mongolské říše – Dr. Jiří Šíma, DrSc., mongolista a sinolog
22.06.2006          Jak jsme točili Cestománii v Íránu a Tádžikistánu – Marek Hudema, cestovatel, novinář, redaktor
                             Hospodářských novin
20.09.2006          Putování Íránem – Břetislav Tureček, novinář, fotograf, zpravodaj deníku Právo
25.09.2006          Egypt dnes – kultura a společnost – Mgr. Hana Nováková, doktorandka Ústavu Blízkého východu a
                              Afriky FF UK
24.11.2006         Česko–arabské kulturní vztahy – spolupráce na záchraně rukopisů a jiných památek
                              – Dr. Charif Bahbouh, CSc.

2007

09.03. 2007         Prof. Alois Musil – Tomáš Sadílek
29.03.2007          Židovské kmeny na Arabském poloostrově v době Muhammadově – PhDr. Daniel Boušek, 
                             Ph.D., Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK
09.05.2007          Libye – záhadná země plukovníka Kaddáfího – Břetislav Tureček, novinář, fotograf
23.05.2007          Moderní Teherán – Juraj Hanuliak, student perštiny
05.06.2007          Jaroslav Bouček, český reportér na Blízkém východě, v Africe a Latinské Americe – beseda
                              s Dr. Jaroslavem Boučkem ml. (synem)
10.09.2007          Saúdská Arábie, jak ji neznáte – Dr. Pavel Kumpán a Ing. Roman Garba
12.11.2007          Arabské divadlo – Mgr. Jan Tošovský, arabista a student dramaturgie
28.11.2007          Koptští křesťané a muslimské společenství v Egyptě – ThLic. Jaroslav Franc, katedra pastorální
                              a spirituální teologie Cyrilometodějské univerzity Palackého v Olomouci
12.12.2007         Malé předvánoční uvedení do prorocké medicíny aneb Zasedl by Muhammad k českému
                              štědrovečernímu stolu?
– Mgr. Petra Písařová, Centrum blízkovýchodních studií Filozofické fakulty
                              Západočeské univerzity v Plzni

2008

25.01.2008         Právní postavení Židů v islámských zemích ve středověku – PhDr. Daniel Boušek, Ph.D., Ústav
                              Blízkého východu a Afriky FF UK
15.02.2008         Zpravodajem ČRo Radiožurnálu na Blízkém východě – Ing. Jaromír Janev
14.03.2008         Cokoli chcete vědět o soukromém životě v egyptské společnosti a bojíte se zeptat aneb Život
                              v Egyptě pohledem egyptského studenta češtiny
 – Bc. Mohamed Hassan, egyptský student
                              českého jazyka
11.04.2008         Kořeny a důsledky současné politické krize v Libanonu – Mgr. Oldřich Vondruška, Katedra
                              mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU v Brně
16.05.2008         Zapomenuté Ujgursko aneb Čínou po Hedvábné stezce – Lukáš Synek, cestovatel a fotograf
17.06.2008         Kyrgyzstán – Dr. Slavomír Horák, Institut mezinárodních vztahů FSV UK
23.10.2008         Středověké islámské mystické písemnictví – Dr. Bronislav Ostřanský, Orientální ústav AV ČR
04.11.2008         Kapitoly z arabské numismatiky – Poklad z Kelče na Moravě se zlomky islámských mincí
                               – PhDr. Vlastimil Novák, Ph.D., Náprstkovo muzeum
08.11.2008         Klopotná cesta egyptského mládence k rodinnému štěstí – Mohamed Hasan – přednáška ve
                               spolupráci s JTP
28.11.2008          Staré říše západní afriky dnes – Islám v Mali a Senegalu – Pavla Jazairová, cestovatelka,
                               spisovatelka, externí spolupracovnice ČRo

2009

30.01.2009          Kurdové a kurdská otázka v Turecku – PhDr. Petr Kučera, Ph.D., Ústav Blízkého východu
                               a Afriky FF UK
27.02.2009          Židovští konvertité na islám ve středověku - PhDr. Daniel Boušek, Ph.D., Ústav Blízkého východu
                               a Afriky FF UK
26.03.2009          Sokotra – Příroda a lidé ostrova stromů dračí krve – Dr. Pavel Kumpán, cestovatel a průvodce CK
                               GEOS travel
24.04.2009          Moderní syrská krátká povídkaPhDr. Issama Ramadan, Centrum blízkovýchodních studií
                               Západočeské univerzity v Plzni
28.05.2009          Společnost granadského emirátu - PhDr. Josef Ženka, Ústav světových dějin FF UK
08.10.2009          Kouzelná Sýrie – Bc. Ing. René Kopecký
01.12.2009          Islám a muslimská lidová religiozita - PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D., Orientální ústav AV ČR

2010

21.01.2010          Kurdistán - Rachid Khalil, předseda Kurdského občanského sdružení, kurdský hudebník, soudní tlumočník
                               kurdského a arabského jazyka
25.02.2010          Berbeři – 1. díl. Historie - Libuše Addarová, autorka a zakladatelka Projektu česko-francouzsko-berberské
                               kulturní spolupráce
13.04.2010          Berbeři – 2. díl. Historie - Libuše Addarová, autorka a zakladatelka Projektu česko-francouzsko-berberské
                               kulturní spolupráce
20.05.2010          Balkán a islám - Ing. Jaromír Janev, redaktor ČRo, zpravodaj na Blízkém východě a na Balkáně
17.06.2010          Islámská architektura Jazdu - Ing. Jiří Prokop, cestovatel, farmaceutický chemik
12.10.2010          Bazary a mešity Isfahánu - Ing. Jiří Prokop, cestovatel, farmaceutický chemik
01.11.2010          Ignác Goldziher - židovský zakladatel vědecké islamologie – Mgr. Ondřej Beránek, islamolog
                               a historik

2011

20.01.2011          Společenská změna v Íránu - Juraj Hanuliak, íránista
17.02.2011          Omán - Dr. Pavel Kumpán, cestovatel
13.04.2011          Středověký Egypt očima Taqijuddína al-Maqrizího - PhDr. Bronislav Ostřanský, PhD., Orientální ústav
                               Akademie věd ČR
26.05.2011          Ibn Chaldún - Al-Mukkadima - Mgr. Alžběta Szomolaiová, politolog, orientalista
29.09.2011          Káhirské hřbitovy - živé město mrtvých - Ing. Jiří Prokop, cestovatel, farmaceutický chemik
24.11.2011          Uzbekistán - města Taškent, Samarkand, Buchara, Chíva a Šachrizabz - Ing. et Mgr. René Kopecký
15.12.2011          Arabská hudba. Seznámení s arabskou hudbou a tradičními hudebními nástroji - Marwan Alsolaiman,
                               hudebník a zpěvák skupiny Ziriab, básník

2012

17.01.2012          Jemen čeká rozhodující rok - kořeny a perspektivy současného vývoje v zemi. Zvládne nejchudší
                               země Arabského poloostrova seriál krizí, které ji čekají? – Pavel Kumpán, cestovatel, majitel
                               cestovní kanceláře
23.02.2012          Muhammad Alí - kulturní a společenský život Egypta v době jeho vlády - Doc. František Ondráš, Ph.D.,
                               arabista, Ústav Blízkého východu a Afriky, FF UK
15.03.2012          Spojené arabské emiráty. Včera, dnes a co zítra? - Tomáš Sadílek, cestovatel
19.04.2012          Orientální tanec v Egyptě 19. a 20. století - Mgr. Lucie Bielická, arabistka
17.05.2012          Alžírsko - Cesta za pěti skrytými perlami údolí M'zab - Michal Bošina, cestovatel
13.09.2012          Apokalyptické myšlení v islámu - s četbou ukázek ze středověkého arabského apokalyptického
                               písemnictví
- PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D., Orientální ústav Akademie věd ČR
25.10.2012          Mezi hrobkami, pevnostmi a mešitami Hajdarabádu a Bidáru aneb Architektura muslimských
                               sultanátů střední Indie
- Michal Bošina, cestovatel

2013

28.02.1013          Prahou arabskou aneb Po stopách Arabů v Praze - Dr. Charif Bahbouh, CSc., nakladatel, spisovatel, učitel
                               arabského jazyka
26.09.2013          Mezi hrobkami, pevnostmi a mešitami Hajdarabádu a Bidáru aneb Architektura muslimských
                               sultanátů střední Indie II.
- Michal Bošina, cestovatel
06.11.2013          Albánie - Saimir Bajo, albánský režisér