Orient zblízka

  

Ročník 2015

Cyklus veřejných přednášek Orientálního ústavu AV ČR, v.v.i.

 

Přednášky se uskuteční vždy první čtvrtek v měsíci od 18:00 hod. v posluchárně č. 238 (Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK, Celetná 20, Praha 1 – Staré Město). Bližší informace rád poskytne Bronislav Ostřanský (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

 

 

5.

 4. června 2015

 

PhDr. Jiří Holba, Ph.D.

 

  

Diamantová sútra

 

 

Diamantová sútra patří mezi nejhlubší, nejposvátnější a nejvlivnější texty mahájánového buddhismu. Je to krátký text, jenž obsahuje rozhovor mezi Buddhou a jeho žákem Subhútim. Jeho styl, dikce a poselství odpovídá ostatním textům o dokonalém poznání (prajñāpāramitā) a stejně jako v ostatních jsou hlavními tématy prázdnota (śūnyatā) a altruistická cesta bódhisattvy k buddhovství.

 

6.

1. října 2015

 

 Mgr. Petr Kubálek

 

 

 Poslední věci jezídů

  

Jezídi jsou sňatkově uzavřené společenství na Blízkém východě a v Zakavkazsku. Jejich náboženství (jezídismus) spojuje starověké prvky s islámskými. Do centra světové pozornosti se dostali v srpnu roku 2014, kdy na jejich největší souvislé osídlení v iráckém pohoří Sindžár zaútočili teroristé z organizace Islámský stát. Téma přednášky pak volně souvisí s oněmi tragickými událostmi a rozebírá, jak jezídi pohřbívají své mrtvé, jak si představují posmrtný život a jaký očekávají konec světa.

 

 

 

7.

5. listopadu 2015

 

Mgr. Kateřina Vytejčková

 

 

 

Álevité v Turecku

 

 

Přednáška představí historické kořeny tohoto nesunnitského náboženského směru, její těžiště však spočívá v reflexi současných kulturně-společenských a politických aktivit álevitů v Turecku. Jde o heterogenní skupinu představující asi jednu čtvrtinu populace Turecka (cca 20 milionů). Nejsou státem uznanou náboženskou menšinou, a proto nelze jejich přesný počet zjistit. Bývají řazeni k většinovým sunnitům, byť jejich věrouka má s ortodoxním islámem pramálo společného. Obsahuje prvky ší´i, mystiky a předislámských vlivů. Álevité léta vedou politický zápas o to, aby byli oficiálně uznáni za minoritu a aby měly jejich domy shromáždění (džem evleri) stejný statut jako mešity.

 

 

8.

 3. prosince 2015

 

Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D., PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. a kol.

 

Hřbitovy jako kolbiště muslimů

 

 

Přednáška spojená s prezentací kolektivní monografie Smrt, hroby a záhrobí v islámu s podtitulem Poslední věci člověka pohledem muslimských pramenů (nakl. Academia) se věnuje thanatologickým, funerálním a eschatologickým představám muslimů. Roztržky kolem způsobů pohřbívání se projevily mj. v aktech hroboborectví, jež v uplynulých letech přitáhly velkou mediální pozornost. Nikde jinde v islámu nedoznal rozpor mezi literou práva a zavedenými zvyklostmi takové hloubky jako právě v problematice hrobů. Jde tedy o významné „kolbiště“, kde se po staletí střetávají i míjejí různé výklady islámu. Přednáška se zaměřuje na tento neklidný terén muslimského myšlení i praxe a na jeho konkrétní tragické dozvuky v soudobém „světě islámu“.

 

 

 

Vstup volný! Registrace netřeba!

 

 

 

Přednášky se uskuteční vždy první čtvrtek v měsíci od 18:00 hod. v posluchárně č. 238 (Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK, Celetná 20, Praha 1 – Staré Město). Bližší informace rád poskytne Bronislav Ostřanský (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

 

 

 

 

Orient zblízka

  

Ročník 2015

Cyklus veřejných přednášek Orientálního ústavu AV ČR, v.v.i.

 

Přednášky se uskuteční vždy první čtvrtek v měsíci od 18:00 hod. v posluchárně č. 238 (Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK, Celetná 20, Praha 1 – Staré Město). Bližší informace rád poskytne Bronislav Ostřanský (ostransky@orient.cas.cz).

 

 

 

5.

 4. června 2015

 

PhDr. Jiří Holba, Ph.D.

 

  

Diamantová sútra

 

 

Diamantová sútra patří mezi nejhlubší, nejposvátnější a nejvlivnější texty mahájánového buddhismu. Je to krátký text, jenž obsahuje rozhovor mezi Buddhou a jeho žákem Subhútim. Jeho styl, dikce a poselství odpovídá ostatním textům o dokonalém poznání (prajñāpāramitā) a stejně jako v ostatních jsou hlavními tématy prázdnota (śūnyatā) a altruistická cesta bódhisattvy k buddhovství.

 

6.

1. října 2015

 

 Mgr. Petr Kubálek

 

 

 Poslední věci jezídů

  

Jezídi jsou sňatkově uzavřené společenství na Blízkém východě a v Zakavkazsku. Jejich náboženství (jezídismus) spojuje starověké prvky s islámskými. Do centra světové pozornosti se dostali v srpnu roku 2014, kdy na jejich největší souvislé osídlení v iráckém pohoří Sindžár zaútočili teroristé z organizace Islámský stát. Téma přednášky pak volně souvisí s oněmi tragickými událostmi a rozebírá, jak jezídi pohřbívají své mrtvé, jak si představují posmrtný život a jaký očekávají konec světa.

 

 

 

7.

5. listopadu 2015

 

Mgr. Kateřina Vytejčková

 

 

 

Álevité v Turecku

 

 

Přednáška představí historické kořeny tohoto nesunnitského náboženského směru, její těžiště však spočívá v reflexi současných kulturně-společenských a politických aktivit álevitů v Turecku. Jde o heterogenní skupinu představující asi jednu čtvrtinu populace Turecka (cca 20 milionů). Nejsou státem uznanou náboženskou menšinou, a proto nelze jejich přesný počet zjistit. Bývají řazeni k většinovým sunnitům, byť jejich věrouka má s ortodoxním islámem pramálo společného. Obsahuje prvky ší´i, mystiky a předislámských vlivů. Álevité léta vedou politický zápas o to, aby byli oficiálně uznáni za minoritu a aby měly jejich domy shromáždění (džem evleri) stejný statut jako mešity.

 

 

8.

 3. prosince 2015

 

Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D., PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. a kol.

 

Hřbitovy jako kolbiště muslimů

 

 

Přednáška spojená s prezentací kolektivní monografie Smrt, hroby a záhrobí v islámu s podtitulem Poslední věci člověka pohledem muslimských pramenů (nakl. Academia) se věnuje thanatologickým, funerálním a eschatologickým představám muslimů. Roztržky kolem způsobů pohřbívání se projevily mj. v aktech hroboborectví, jež v uplynulých letech přitáhly velkou mediální pozornost. Nikde jinde v islámu nedoznal rozpor mezi literou práva a zavedenými zvyklostmi takové hloubky jako právě v problematice hrobů. Jde tedy o významné „kolbiště“, kde se po staletí střetávají i míjejí různé výklady islámu. Přednáška se zaměřuje na tento neklidný terén muslimského myšlení i praxe a na jeho konkrétní tragické dozvuky v soudobém „světě islámu“.

 

 

 

Vstup volný! Registrace netřeba!

 

 

 

Přednášky se uskuteční vždy první čtvrtek v měsíci od 18:00 hod. v posluchárně č. 238 (Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK, Celetná 20, Praha 1 – Staré Město). Bližší informace rád poskytne Bronislav Ostřanský (ostransky@orient.cas.cz).