Mše svatá k 70. výročí úmrtí Aloise Musila

Otryby, kostel sv. Havla, v sobotu 12. dubna 2014 Pozvánka

U příležitosti 70. výročí úmrtí prof. Aloise Musila (30. 6. 1868–12. 4. 1944) se v otrybském kostele sv. Havla sloužila slavnostní mše svatá, kterou za nemocného ThDr. Miloslava Kněze celebroval pater Kamil Vrzal z Uhlířských Janovic.

Po jejím skončení se uskutečnil krátký pietní akt u pamětní desky, věnované prof. A. Musilovi Akademickou společností Aloise Musila (ASAM) v roce 2009, před místním statkem.

Slavnostní mše se zúčastnili příbuzní Aloise Musila, členové ASAM, občané Otryb i z okolí a delegace z hradu Český Šternberk, kterou vedl pamětník Musilova pobytu v Otrybech a na nedalekém Novém dvoře pan Zdeněk Sternberg (* 1923). Z Písma četl pan Pavel Rückl, synovec Jana Jiřího Rückla (1900–1938), papežova komořího a předního prvorepublikového diplomata a politika, který se rovněž s Aloisem Musilem osobně znal. Na závěr mše zazněla Musilova oblíbená píseň Hospodine, pomyluj ny z 11. století.

Avíza a ohlasy v médiích:

Posázaví.com

Kutnohorský deník


Fotogalerie:


 

 

Vytisknout