Univerzita Karlova v Praze

Alois Musil: český Lawrence z Arábie

Praha, FF UK (1. 3.–30. 9. 2016)


Malou výstavu o A. Musilovi uspořádal ve spolupráci s Akademickou společností Aloise Musila (ASAM) Ústav etnologie FF UK, v jehož prostorách v Celetné ulici v Praze byla nainstalována. Jádrem expozice jsou panely z putovní výstavy o A. Musilovi z roku 2008 a několik publikací A. Musila, včetně spisu Ze světa islámu (2014) a komiksu Šejch Músá (2015), vydaného ASAM. Přestože byla instalace doplněna některými snímky z blízkovýchodního seriálu fotografických výstav pod záštitou ministra zahraničí, jde o samostatný počin.

Článek na webu FF UK

Vytisknout