Muzeum Vyškovska ve Vyškově

Jedinou pravdu hledal v pouštiPlakát k výstavě

Vyškov, Muzeum Vyškovska (13. 11.–23. 12. 2011)
 

Při příležitosti křtu knihy František Jordán (1936–2007), vydané ve spolupráci mj. s Akademickou společností Aloise Musila k nedožitým 75. narozeninám dlouholetého ředitele Muzea Vyškovska PhDr. Františka Jordána, kterou napsali historik Zdeněk Fišer a etnografka Markéta Palowská, dcera F. Jordána, byla uspořádána vernisáž výstavy Jedinou pravdu hledal v poušti, věnované osobnosti prof. Aloise Musila. Dr. Jordán byl nadšeným badatelem věnujícím se životu a dílu A. Musila a má velkou zásluhu na získání části jeho písemné pozůstalosti pro Muzeum Vyškovska. Díky němu byla v muzeu v roce 1990 obnovena Pamětní síň Aloise Musila, v níž jsou mj. vystaveny části nábytku a zařízení z Musilovy Vily Músa.


Za své zásluhy o oživení odkazu A. Musila byl dr. Jordán v roce 2011 právem jmenován čestným členem Akademické společnosti Aloise Musila in memoriam. Pro vzpomínku na něj byla vernisáž doplněna též malou expozicí připomínající různé etapy jeho života.

Výstava Jedinou pravdu hledal v poušti v prostorách Muzea Vyškovska vycházela ze stejnojmenné výstavy uspořádané v Ostravském muzeu o několik měsíců dříve. Díky nainstalování v prostorách sousedících s Pamětní síní Aloise Musila vhodně navázala na tuto stálou expozici, čímž bylo i kompenzováno to, že v ní chyběly dokumenty z Archivu města Ostravy a některé trojrozměrné předměty.

Ohlasy a avíza na internetu:

Muzeum Vyškovska

Vyškovský zpravodaj 12/2011, s. 10

Vyškovský městský informační kanál
                                                                           

Křest knihy: zleva M. Palowská, ředitelka muzea M. Pelinková a Z. Fišer   Koutek dr. Jordána

 

 

 

 

Křest knihy: zleva M. Palowská, ředitelka muzea M. Pelinková a Z. Fišer        Koutek dr. Jordána

Čestné členství      Ostravská expozice v Muzeu Vyškovska             

 

 

 

 
                            Čestné členství                                                     Ostravská expozice v Muzeu Vyškovska

 

Vytisknout