Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově

Umajjovské pouštní zámky
Knihovna Karla Dvořáčka
Vyškov, Knihovna Karla Dvořáčka (8. 8.–27. 9. 2011)

Putovní výstava, připravená Akademickou společností Aloise Musila a Muzeem Vyškovska, sestavená z přenosných panelů na dřevěných stojanech byla nainstalována v prvním patře Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově pod názvem upozorňujícím spíše na hlavní tematický záběr panelů.

Výstava byla určena především návštěvníkům místní velmi populární knihovny vedené čestným členem ASAM dr. Vladislavem Raškou, která jeho zásluhou ve svých fondech uchovává významnou část obsáhlého literárního díla Aloise Musila a věnuje se systematickému zpracování Musilovy bibliografie.

Avízo na internetu

Vyškovský zpravodaj 9/2011, s. 6


Expozice v KKD

 

 

 

 

 

 

 

 Vytisknout