Pocta rodákovi v Rychtářově

Rychtářov a Alois Musil – pocta rodákovi
Obecní hostinec
Rychtářov, sál obecního hostince (26. a 27. 3. 2011)

Vzpomínková akce na nejslavnějšího místního rodáka – prof. Aloise Musila, resp. na „pana preláta“, jak mu v obci lidé v jeho době říkali, byla uspořádána z iniciativy manželů Kerstin a Jaromíra Jarmarových z Rychtářova, čestných členů Akademické společnosti Aloise Musila. Jejím základem byla různorodá, avšak zdařile pospojovaná výstava. Kromě putovních panelů připravených ASAM a Muzeem Vyškovska umístili manželé Jarmarovi do výstavního prostoru i řadu panelů vlastních, které se vztahovaly především k Rychtářovu a rozvětvené rodině Musilů. Jejich doplňkem byly různé Musilovy knihy a dobové fotografie z jeho života, pouštního zámku Amra, Vily Músa aj.

Po krátkém úvodu předvedla krojovaná skupina místních obyvatel zdařilou ukázku lidových tanců typických pro místní region. Poté měli účastnici možnost ochutnat několik arabských jídel a vyslechnout si cestovatelskou přednášku věnovanou památkám v Sýrii a Jordánsku, z nichž mnohé popsal ve svých dílech i prof. Musil. Ke konci akce byl promítán dokumentární film o životě Aloise Musila natočený dr. Františkem Jordánem, dlouholetým ředitelem Muzea Vyškovska. Mezi návštěvníky krátce zavítal i olomoucký arcibiskup Jan Graubner s několika bohoslovci.

Hojná účast občanů Rychtářova, přítomnost příbuzných Aloise Musila, duchovních z olomoucké arcidiecéze, pracovníků Muzea Vyškovska i Ostravského muzea, jakož i celkově slavnostní a důstojný společenský ráz této vzpomínkové akce, byly nejlepším důkazem toho, že místní obyvatelé na svého slavného rodáka nezapomněli a váží si ho až dodnes.

Expozice v sále rychtářovského hostince    Organizátor Ing. Jaromír Jarmara

 

 

 

 


Expozice v sále rychtářovského hostince                                               Organizátor Ing. Jaromír Jarmara

Vzácná návštěva: arcibiskup Jan GraubnerUkázka lidových tanců

 

 

 



Ukázka lidových tanců                                                                    Vzácná návštěva: arcibiskup Jan Graubner

Vytisknout