Památník písemnictví na Moravě

Alois & Robert Musil: Orientalista a romanopisec – paralelní akce
Pozvánka na výstavu
Rajhrad, Památník písemnictví na Moravě (24. 3.–28. 8. 2011)

Památník písemnictví na Moravě sídlící v benediktinském
klášteře v Rajhradě u Brna uspořádal zajímavou výstavu představující život a dílo dvou významných osobností se jménem Musil.

Přestože slavný spisovatel Robert Musil (1880–1942, mj. autor známého románu Muž bez vlastností) byl jen vzdálenějším příbuzným o něco staršího Aloise Musila (příbuzenský vztah bratranců z druhého kolena na Moravě nazývaný vlastníci), měli oba v sobě zdravé moravské kořeny, vyznačující se pracovitostí a svědomitostí.

Výstava umístěná v chodbě rajhradského kláštera byla uspořádaná tak, že společné rodové kořeny obou mužů byly zachyceny uprostřed, zatímco popis života a díla obou Musilů se rozbíhal na protilehlé strany. Expozice představila nejen důležité dokumenty z jejich života, ale i fotografie a ukázky knih. Památník písemnictví tak velice důstojným způsobem uctil oba velikány – jednoho světoznámého a uznávaného literáta a druhého cestovatele, orientalistu, ale též spisovatele cestopisných, historických a etnografických studií i zábavné četby pro mládež.

Na přípravě orientalistické části expozice se podílely Muzeum Vyškovska a Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově. Akademická společnost Aloise Musila vedle konzultační podpory přispěla kurátorovi výstavy dr. Vojenu Drlíkovi zpřístupněním dosud nepublikované korespondence mezi oběma Musily.

ČRo Brno

Literka. Informační zpravodaj Památníku písemnictví na Moravě, březen 2011, s. 3–4 Benediktinský klášter Impressum

 

 

 

 

 

 

 

Improvizovaný stůl Roberta Musila Improvizovaný stan Aloise Musila

Klášterní chodba s expozicí

 

Vytisknout