Velehrad

Alois Musil (1868–1944): kněz, sedlák a cestovatel
Pohled na baziliku
Velehrad, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje (19. 7.–31. 8. 2010)

Z iniciativy Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a velehradské farnosti byly výstavní panely a kopie Musilova obrazu od akademického malíře Svatopluka Součka instalovány do baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Putovní výstava připravená Akademickou společností Aloise Musila a Muzeem Vyškovska byla i zde prezentována s podtitulem z olomoucké expozice.

Návštěvníci velehradské baziliky si mohli v bočních kaplích do konce srpna 2010 prohlédnout v bazilice dvě výstavy zároveň. Druhá byla věnována historii putování Slováků na Velehrad s akcentem na významné dějinné okamžiky (např. pouť 7. července 1985).


 Kopie Součkova obrazu MusilaUkázka expozice v bazilice

 

 

 

 

 

 

Vytisknout