Univerzita Palackého v Olomouci

Alois Musil (1868–1944): kněz, sedlák a cestovatel
Z letáku k výstavě
Olomouc, CMTF UP (6. 4.–15. 5. 2010)

Cyrilometodějská teologická fakulty Univerzity Palackého v Olomouci z iniciativy dr. Jaroslava France, odborného asistenta Katedry pastorální a spirituální teologie, uspořádala výstavu věnovanou jednomu ze svých nejslavnějších absolventů. Základem výstavy byly putovní panely připravené Akademickou společností Aloise Musila a Muzeem Vyškovska, které místní pořadatelé v čele s dr. Francem doplnili o další materiály.

Slavnostního otevření výstavy se zúčastnili čelní představitelé fakulty a také olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který ji otevřel zahajovacím proslovem. Kromě putovních výstavních panelů zde byla k vidění ukázka Musilových knih, kopie Musilem zpracované mapy severního Hidžázu a také fotokopie dokumentů a dopisů Aloise Musila. Umístěna byla v přízemí fakulty a v navazujícím vstupu do fakultní knihovny. Vernisáž výstavy byla zahájena mší svatou v kapli v přízemí CMTF.

Ohlasy na internetu:

Blog Mezináboženský dialog


Arcibiskup Graubner na vernisáži výstavy   Ukázka Musilových knih        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Arcibiskup Graubner na vernisáži výstavy                                                          Ukázka Musilových knih

 

 

 

 

 

 

 

Vytisknout