Akademie věd České republiky

Alois Musil (1868–1944)
Plakát před budovou AV
Praha, Akademie věd ČR (30. 3.–16. 4. 2009)

Výstava, upravená k 65. výročí úmrtí Aloise Musila (12. dubna 1944), byla instalována ve vestibulu Akademie věd ČR v Praze na Národní třídě. Výstavní panely pořízené o rok dříve pro senátní expozici byly doplněny mj. ukázkou
knih a originálních předmětů z rodinné pozůstalosti prof. Musila. O milou kulturní vložku během vernisáže se postarala taneční skupina orientálního tance ze ZŠ Filosofská (Praha 4-Braník).

Vernisáže se zúčastnili ředitel Muzea Vyškovska František Korvas, členové Akademické společnosti Aloise Musila, příbuzní A. Musila a řada odborníků z Filozofické fakulty UK a jiných pracovišť. Výstava měla pracovníkům i návštěvníkům AV ČR připomenout, že Alois Musil byl vedle jiných významných vědeckých společností také členem této důležité instituce.

Vyškovský městský informační kanál


  Výstava v AV ČR Výstava v AV ČR

 

 

 

 

                        Výstava v AV ČR

Výstava v AV ČR Výstava v AV ČR

 

 

 

 


   

Zleva: T. Sadílek, M. Veselá, P. Žďárský a F. Korvas                   Škola orientálního tance při ZŠ Filosofská

Vernisáž, 30. března 2009 Vernisáž, 30. března 2009

 

 

 
                                                             

 

Vytisknout