Art House v Damašku

Výstava fotografií Jiřího Vaňka
Pozvánka do Art HousePozvánka do Art House
Damašek, Art House Gallery (24. 3.–31. 3. 2009)

V rámci předsednictví České republiky
v Evropské unii pozval Zastupitelský úřad ČR v Sýrii p. Jiřího Vaňka, fotografa Náprstkova muzea v Praze, k uspořádání výstavy v Damašku. Výstava byla retrospektivně složena z autorových fotografií pořízených v roce 1993 při Expedici Amra, která vedla po několika zemích Blízkého východu po stopách Aloise Musila. Jedním z cílů této výpravy bylo fotograficky zdokumentovat pouštní zámek Amra, který profesor Musil objevil, jakož i navštívit a zdokumentovat i ostatní pouštní zámky v Sýrii a Jordánsku. Fotografické výsledky této expedice byly již dříve prezentovány na mnoha výstavách a přednáškách a přispěly tak k popularizaci Musilovy osobnosti.


Výstava v Damašku měla velký ohlas a její vernisáže se zúčastnili nejen zástupci českého zastupitelského úřadu, ale i jiných ambasád a představitelé kulturního života v Sýrii.

Akademická společnost Aloise Musila se podílela na výstavě přípravou dvou panelů o prof. A. Musilovi a Expedici Amra a poskytnutím fotografií A. Musila.

Článek na serveru Czech.cz již není aktivní.

Příprava musilovského panelu Příprava panelu o Expedici Amra

Ukázka z přípravy panelů

Art House Gallery

 

 

 

 

 


Art House Gallery

Vytisknout