Senát PČR

Alois Musil (1868–1944)
Pozvánka na vernisáž
Senát Parlamentu České republiky (6. 5.–23. 5. 2008)


Malá výstava instalovaná v přísálí jednacího sálu Senátu PČR umožnila první prezentaci výstavních panelů, které na jaře roku 2008 připravilo Muzeum Vyškovska ke 140. výročí narození prof. Musila v autorské spolupráci se členy vznikající Akademické společnosti Aloise Musila (ASAM).

Panely přinášejí nejen Musilův životopis, ale představují i několik významných lokalit spjatých s jeho výzkumnými a často dobrodružnými cestami. Jde především o nejslavnější Musilův objev – Qusajr cAmra a některé další tzv. umajjovské pouštní zámky: Qasr al-Charána, Qasr al-Mušatta a Qasr al-Hajr aš-Šarqí. Dále Qasr al-Azrak, který již nepatří mezi zámky umajjovské, je však spojený s Musilovým protihráčem z první světové války britským důstojníkem T. E. Lawrencem (tzv. Lawrencem z Arábie). Zvláštní panel je věnován i perle jižního Jordánska, skalnímu městu Petra s jeho nabatejskými památkami, které Musil důkladně prozkoumal a zmapoval.

Výstava v senátu měla připomenout osobnost Aloise Musila našim nejvyšším politickým činitelům, protože tento světoznámý rodák z Rychtářova u Vyškova byl minulým politickým režimem programově zapomínán a nedostalo se mu oprávněného ocenění. Jejím výsledkem mj. bylo, že přispěla k senátní nominaci Musila na udělení Řádu bílého lva V. třídy u příležitosti řádového dne 28. října 2008. Návrh připravili členové ASAM a prosadil ho senátor Ivo Bárek za volební obvod Vyškov.

Slavnostního zahájení výstavy se mj. zúčastnili kulturní atašé velvyslanectví Království Saúdské Arábie Muhammad Chajját, senátor Ivo Bárek, starosta Vyškova Petr Hájek, ředitel Muzea Vyškovska František Korvas, praneteř Aloise Musila Jana Štelclová a řada dalších významných hostů z Orientálního ústavu AV ČR, Filozofické fakulty UK a dalších institucí.

Po skončení této velmi úspěšné výstavy a založení ASAM byla uzavřena vzájemná dohoda mezi ASAM a Muzeem Vyškovska o úpravě panelů, aby mohly s případnými obměnami a doplňky putovat po různých výstavních prostorách v Čechách i na Moravě.

Fotografie: Alois Musil, Petr Přebinda, Alena Rejmonová, Martina Veselá a Pavel Žďárský
Text: Martina Veselá a Pavel Žďárský (ASAM)
Grafika: Jana Vlčková (Národní muzeum)
Produkce: Libor Jůn (Národní muzeum, ASAM)

Ohlasy v médiích:

Vyškovský zpravodaj 6/2008, s. 1

Vyškovský městský informační kanál


Přísálí s výstavními panely

 

 

 

 

      

                          Přísálí s výstavními panely

 Před vernisáží

 

 

 

         

                                     Před vernisáží

Z vernisáže výstavy

 

 

 
          
          
                                Z vernisáže výstavy

Vytisknout