Hrad Český Šternberk

Alois Musil (1868–1944)
Hrad Český Šternberk

Hrad Český Šternberk (12. 10.–28. 10. 2008)

S použitím výstavních panelů z květnové expozice v Senátu Parlamentu ČR byla za podpory pana Zdeňka Sternberga, vlastníka hradu Český Šternberk, uspořádána výstava připomínající Aloise Musila pamětníkům jeho pobytu v Posázaví mladším generacím místních obyvatel i náhodným návštěvníkům hradu. Výstava byla umístěna v přízemních prostorách hradu poblíž vstupu do prohlídkové trasy.


Alois Musil prožil poslední léta svého života na nedalekých statcích Nový Dvůr a Otryby. Mezi pamětníky sklonku jeho života patří i pan Zdeněk Sternberg.

Avíza na internetu:

Mikroregion Chopos

Posázaví.com

Výstavní prostor Pan Zdeněk Sternberg
                   
Pohled na instalaci


Vytisknout