Akademie věd České republiky

Syn pouště – cestovatel a fotograf Alois Musil (1868–1944) Syn pouste

Praha, Akademie věd ČR (21. 2.–13. 4. 2018)

Výstava se konala v budově Akademie věd ČR v Praze na Národní třídě. Připomněla letošní 150. výročí narození světově nejproslulejšího českého orientalisty a arabisty prof. Aloise Musila.

K vidění byl výběr Musilových fotografií na hliníkových deskách, ale také originální předměty z jeho cest po Blízkém východě. Prostorová koncepce výstavy byla vytvořena jako analogie Musilových výprav. Invertovala kartografický postup, kdy je krajina abstrahována do mapy. Vznikl tak neobvyklý přepis mapy do umělé krajiny expozice, evokující nekonečné pouštní duny. Návštěvníci měli navíc možnost si v pravidelných časových intervalech poslechnout úryvky z rozhlasových přednášek pronesených přímo prof. Musilem. Odnést si mohli brožurku Alois Musil vydanou v roce 2014 v rámci projektu Věda kolem nás, jejíž dotisk byl připraven právě u příležitosti výstavy.

Alois Musil se významně zasloužil o vznik československého Orientálního ústavu, který v letošním roce slaví 90. výročí zahájení skutečné činnosti. Výstavu připravila Akademická společnost Aloise Musila ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR, Orientálním ústavem AV ČR a Masarykovým ústavem AV ČR.

Vernisáže výstavy se kromě pořadatelů mj. zůčastnila praneteř A. Musila paní Zita Flekalová, velvyslanec ČR v Ammánu (Jordánsko) Petr Hladík či doc. RNDr. Ing. Jan Hladký, DrSc. (*1934) z Fyzikálního ústavu AV ČR, který je Musilovým pamětníkem. V rámci doprovodného programu se konaly komentované prohlídky expozice.

Fotografie byly dosud vystavovány ve dvou paralelních mutacích pouze v zahraničí: Rijád (Saúdská Arábie, 13. 5.–18. 5. 2015), Ammán (Jordánsko, 20.–29. 10. 2015), Betlém (Palestina/Izrael, 4. 2.–3. 3. 2016), Manáma (Bahrajn, 24. 10.–1. 11. 2016) a Jeruzalém (Palestina/Izrael, 6. 9. 2016–12. 1. 2017).


Ohlasy v médiích a na internetu:

Lidové noviny, 17. 2. 2018

Mladá fronta DNES
, 21. 2. 2018, s. 15

Český rozhlas: Plus (Odpolední Plus, v 15.26), Dvojka (Odpoledne s Dvojkou, v 13.36), Vltava (Mozaika, v 6.36)

Česká televize: Křesťanský magazín (18. 3.)

Akademie věd ČR

Náboženský infoservis

Nezávislé noviny

martinfryc.eu


Fotogalerie:

Vytisknout