Arabsko-český slovník beduínských výrazů

Na jaře 2011 převzali členové Akademické společnosti Aloise Musila (ASAM) zajímavou a vzácnou pozůstalost od MVDr. Vladimíra Musila (1940–2011), prasynovce prof. Musila, uchovávanou do té doby pravděpodobně pod střechou Vily Músa v Rychtářově. Po základním ošetření a digitalizaci ji předali na jaře 2012 Muzeu Vyškovska ve Vyškově. Jde o 5415 kartiček obsahujících arabské výrazy a slovní vazby, které tvoří unikátní arabsko-český slovník specifických beduínských pojmů. Soubor slovníkových hesel vznikal dlouhodobě a sloužil Musilovi jako jeden z podkladů pro psaní etnografických a kulturně-antropologických děl. Z odborného hlediska jde o nejdůležitější přírůstek fondu Aloise Musila v Muzeu Vyškovska od roku 2006. Po prvním zpracování bylo jasné, že další práce se musí ujmout specializované pracoviště. Odborného zpracování se v roce 2015 ujali pracovníci a studenti Filozofické fakulty UK, Ústavu Blízkého východu a Afriky.

V roce 2016 zde vznikla Lexikografická databáze beduínských dialektů vytvořená na základě terénních prací Aloise Musila.

Autoři databáze zároveň publikovali první postřehy o charakteru souboru: „Výzkum lexika, které Alois Musil zaznamenal během svých četných cest na Blízký východ a které je zde reprezentované rozsáhlou kartotékou nalezenou v jeho pozůstalosti, ukazuje, že Musilova vědecká práce má významnou dokumentární hodnotu mimo jiné i pro účely arabské dialektologie. Musilovy záznamy jsou pro danou dobu a oblast unikátní.“

Viz Jakub Koláček, Petr Felčer, Adéla Provazníková: Elektronická lexikální databáze beduínských dialektů arabštiny vytvořená z lístkového souboru zachovaného v pozůstalosti Aloise Musila. Nový Orient, 2016, roč. 71, č. 4, s. 44–50.

Celý soubor ležel patrně od doby jeho kompletního sestavení či smrti prof. Musila bez ošetření a pravděpodobně i bez otevření uskladněn v hnědém balicím papíru. Není však dnes již možné zjistit, zda toto balení je skutečně původní od chvíle, kdy Musil slovník naposledy použil, což mohlo nastat někdy v průběhu třicátých let 20. století nebo za 2. světové války. Rovněž tak není možné doložit, zda byl balíček od tohoto momentu uložen po celou dobu na půdě Musilovy rychtářovské vily,  byl však nejspíš uchováván odděleně od ostatní rukopisné pozůstalosti, předané do Muzea Vyškovska již v letech 1970 a 2006.

Více o nálezu viz článek: Tomáš Sadílek, Pavel Žďárský, Petr Přebinda: Arabsko-český slovník beduínských výrazů v pozůstalosti Aloise Musila. Časopis Národního muzea. Řada historická, 2013, roč. 182, č. 1–2, s. 19–28.

 

Nález slovníku   

                                                      Nález slovníku

5415 kartiček s arabskými výrazy

                                     5415 kartiček s arabskými výrazy

Vytisknout