Přírůstek pozůstalosti Aloise Musila

V roce 2012 úspěšně spolupracovala Akademická společnost Aloise Musila (ASAM) s Muzeem Vyškovska ve Vyškově na rozšíření pozůstalosti Aloise Musila. Muzeum získalo z Musilovy Vily Músa v Rychtářově celou řadu hmotných artefaktů. Některé z nich pro muzeum předběžně vykoupil ASAM, aby zabránil jejich rozprodání v době, kdy muzeum žádalo o finanční podporu ministerstvo kultury. Muzeum je po získání prostředků odkoupilo za pořizovací cenu.

Šlo o následující předměty:

dřevěný kříž a polstrované klekátko
sedlo na velblouda
dvě konvice, nádobku na kávu a nádobku na čaj
historický fotoaparát s příslušenstvím
slaměný koš velký a dva slaměné koše malé
cestovní kufr
fotografii arcivévody Huberta Salvatora s věnováním
listinu udělení Řádu železné koruny III. třídy z 12. října 1901 
velkoformátovou fotografii Jeruzaléma

Některé z artefaktů se staly součástí nové musilovské expozice v Muzeu Vyškovska otevřené v dubnu 2014.
Jako dar navíc získal ASAM pro muzeum dva zápisníky Aloise Musila, přibližně stovku skleněných pozitivů a negativů a přes 5000 kartiček tvořících unikátní arabsko-český slovník beduínských výrazů. Z Nového dvora u Českého Šternberka byl potom muzeu skrze ASAM darován velký secesní lustr.


Kříž z Vily Músa

Kříž z Vily Músa

klekátko

Klekátko

Vytisknout