Po založení ASAM

Spolupráce členů Akademické společnosti Aloise Musila (ASAM) s Muzeem Vyškovska ve Vyškově má dlouhou historii. Po založení ASAM v létě roku 2008 je ještě intenzivnější. Do roku 2010 byla zaštítěna emeritním ředitelem muzea PhDr. Františkem Korvasem, od roku 2011 spolupracuje ASAM se stávající ředitelkou Mgr. Monikou Pelinkovou.

Zde uvádíme stručný přehled spolupráce od roku 2008:


Výstavní činnost

Po výstavě v Senátu PČR, která měla v roce 140. výročí narození podpořit kandidaturu Aloise Musila na vysoké státní vyznamenání u příležitosti řádového dne 28. října 2008, plnily výstavní panely připravené ve spolupráci ASAM, Národního muzea a Muzea Vyškovska osvětovou roli na mnoha místech České republiky – na hradě Český Šternberk (2008), v Akademii věd ČR, Štáflově chalupě v Havlíčkově Brodu a Muzeu Podblanicka ve Vlašimi (2009), na Univerzitě Palackého v Olomouci, starobylém Velehradě a Masarykově univerzitě v Brně (2010), v Musilově rodném Rychtářově a ve vyškovské Knihovně Karla Dvořáčka (2011).

V roce 2011 se staly součástí dalšího výstavního projektu, na kterém se v Ostravě podílel ASAM a Ostravské muzeum. Na podzim 2011 byl instalován i v Muzeu Vyškovska.

V roce 2012 připravil ASAM libreto k nové expozici Aloise Musila v Muzeu Vyškovska.


Publikační činnost

ASAM vyvíjí intenzivní publikační činnost odbornou i popularizační. Řada ilustračních fotografií je poskytována ve spolupráci s Muzeem Vyškovska, jehož pozůstalost Aloise Musila je tímto způsobem propagována.

Digitalizace

Významným počinem je první fáze digitalizace části rozsáhlého fondu orientalisty Aloise Musila v Muzeu Vyškovska v rámci projektu Grantové agentury ČR 405/10/0367. Jejím výsledkem je Archivní databáze Aloise Musila.


Rozšíření pozůstalosti


Ve spolupráci s ASAM se podařilo rozšířit pozůstalost Aloise Musila v muzeu o řadu cenných hmotných artefaktů, fotografií a arabsko-český slovník beduínských výrazů.


 

Vytisknout