Čtvrtá sezóna restauračních prací: malby okouzlují

Italská expedice restaurující pouštní zámek Qusajr cAmra roce 2012 zpřesnila díky objevení nápisu v kúfském písmu datování výstavby této mimořádné umajjovské památky. Pokračující práce v interiéru dále ukázaly, že slavné nástěnné malby s figurálními motivy nejsou klasickými freskami (jak se často nesprávně označuje jakákoli nástěnná malba).

Technika malby al fresco, za čerstva, se provádí na ještě vlhkou omítku barvami ředěnými pouze vodou. Vápno z omítky poté prostoupí barevnou vrstvu, která tak doslova „zkamení“. Tato nejodolnější a nejnáročnější technika byla typická pro Byzanc. Umělecká výzdoba cAmry však i nadále ukazuje na to, že v době vlády chalífy al-Walída II. byli na práce najímáni byzantští umělci, neboť tehdy ještě mladá arabská říše neměla dostatek vlastních.


Restaurování umajjovského pouštního zámku Qusajr cAmra bylo zahájeno v roce 2011.

Fotogalerie (snímky z let 2012–2014):


Vytisknout