Restaurování interiéru zpřesnilo dataci ‘Amry

Odhalený nápisItalské expedici restaurující pouštní zámek Qusajr cAmra se v roce 2012 podařil významný objev: Odkryla nápis v kúfském písmu, který zpřesnil datování výstavby této mimořádné umajjovské památky, o něž se mezi odborníky dosud vedly spory. Slova nápisu Alláhumma aslih al-Walíd ibn Jazíd totiž nejsou doplněna tituly obvyklými pro chalífy umajjovské dynastie. Objevitelé tak dokládají, že budovu nechal a-Walíd vystavět ještě před svým nástupem na trůn, pravděpodobně během vlády chalífy Hišáma v letech 723–743 n. l. Chalífa al-Walíd II. panoval krátce v letech 743–744 n. l.

Akademická společnost Aloise Musila v závěru roku 2011 poskytla World Monuments Fund (WMF) na jeho žádost dokumenty a fotografie z pozůstalosti Aloise Musila, které pomáhají restaurátorskému týmu poznat stav památky na přelomu 19. a 20. století.

Tisková zpráva WMF (PDF 125 KB)

Vytisknout