Spolupráce s World Monuments Fund

Restaurování fresek, prosinec 2011V roce 2011 bylo zahájeno restaurování umajjovského
pouštního zámku Qusajr cAmra, který v roce 1898 objevil
Alois Musil. Památka s unikátní freskovou výzdobou byla
v roce 1985 zařazena na Seznam světového kulturního
dědictví UNESCO. Sanace objektu, probíhající ve spolupráci World Munuments Fund (WMF), Italian Institute for Conservation and Restoration (ISCR) a Department of Antiquities of Jordan (DoA), byla připravována od roku 2008.

Akademická společnost Aloise Musila v závěru roku 2011 poskytla WMF na jeho žádost dokumenty a fotografie z pozůstalosti Aloise Musila, které by měly restaurátorskému týmu pomoci poznat stav památky na přelomu 19. a 20. století.

Ve dnech 14. a 15. března 2012 pořádaly WMF, ISCR a DoA
v Ammánu mezinárodní workshop, kterého se za ASAM zúčastnili Martina Veselá a Petr Přebinda.

Článek v Monumentum, Spring 2012 (PDF 750 KB)

Vytisknout