Nový Orient

Nový Orient
novyorient03


Pavel Žďárský: Alois Musil jako zakladatel československé orientalistiky: z Vídně do Prahy. Nový Orient, 2013, roč. 68, č. 1, s. 50–56. ISSN 0029-5302.

Upravený a rozšířený text první části studie napsané původně pro sborník z vídeňského symposia Alois Musil – Scheich Musa: ein österreichisch-tschechischer Orientpionier (27. 11. 2008), který nebyl publikován.

Vytisknout