Ze světa islámu

Alois Musil: Ze světa islámu. Praha: Akropolis, 2014. islam
ISBN 978-80-7470-062-0.

Poslední vědecké dílo Aloise Musila vzniklo v roce 1941, ale nebylo dosud publikováno. Musilův pohled na vývoj islámu vychází z důvěrné znalosti životní praxe i postojů muslimů a v mozaice poznání má stále svou hodnotu. Z pera katolického kněze je navíc důležitým příspěvkem k mezináboženskému dialogu. – Úvodní studie Luboš Kropáček, Jaroslav Franc a Pavel Žďárský. K vydání připravil a poznámkami opatřil Pavel Žďárský. Lektorovali Petr Přebinda a Bronislav Ostřanský.

Ohlasy v médiích a na internetu:

Lidové noviny

Česká televize: Události v kultuře, Křesťanský magazín, U zavěšené knihy

Katolický týdeník
, 8/2015, s. 9

Český rozhlas: Plus (Týden v kultuře), Vltava (Mozaika, Telefonotéka), Dvojka (Jak to vidí Dominik Duka, Jak to vidí Břetislav Tureček), Radio Praha (Lawrence de Moravie)

Radio Proglas

Česká pozice

Vyškovský deník
, 3. 4. 2015, s. 3

Týden
, 11/2015, s. 80

Hospodářské noviny

Vyškovský městský informační kanál

Vyškovský zpravodaj

A2

E15,
6. 8. 2015, s. 15

Dějiny a současnost
, 7/2015, s. 45

Pantheon, 11/1/2016, s. 144–146

Nový Orient, 4/2016, s. 68–69

Studia Orientalia Slovaca, 1/2017, s. 175–178

Host, měsíčník pro literaturu a čtenáře
, 7/2017, s. 44

iLiteratura

Arcibiskupství pražské

Knihkupectví Galerie Světlo

Akademický bulletin

Hlas misie, 3/2016, s. 2

Wikipedia.sk

Vytisknout