František Jordán (1936–2007)

František Jordán (1936–2007)Zdeněk Fišer, Markéta Palowská: František Jordán (1936–2007). Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2011. ISBN 978-80-7275-092-4.
(Ve spolupráci s Muzejním spolkem ve Vyškově, Akademickou společností Aloise Musila, Muzeem Vyškovska a Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově.)

Dr. F. Jordán byl dlouholetým ředitelem Muzea Vyškovska (1966–2002).
Díky jeho úsilí byl uchován odkaz A. Musila v muzeu i v těžké normalizační době a došlo k znovuobnovení jemu věnované expozice již krátce po pádu komunistického režimu v roce 1990. Za své zásluhy byl také zvolen čestným členem ASAM in memoriam.

Vytisknout