Korespondence Aloise Musila I.

Adéla Jůnová Macková — Pavel Žďárský — Tomáš Gecko: korespondence01
Korespondence Aloise Musila I. Korespondence Aloise Musila I. Alois Musil a počátky Orientálního ústavu v korespondenci "otců zakladatelů". Praha: MÚA AV ČR, 2019. ISBN 978-80-88304-06-7.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR ve spolupráci s Akademickou společností Aloise Musila (ASAM) vydal první díl edice korespondence prof. Aloise Musila (1868–1944). Kniha editorů Adély Jůnové Mackové, Pavla Žďárského a Tomáše Gecka  je cenným pramenem ke vzniku Orientálního ústavu, o nějž se zasloužili především první prezident ČSR T. G. Masaryk a prof. A. Musil. Edice odstartovala v roce 75. výročí úmrtí prof. Musila.

Dějiny a současnost  9/2019, s. 47.


Vytisknout