Jak se stát členem ASAM

Zájemce o vstup do ASAM musí vyplnit níže přiložený formulář přihlášky a poslat ho na adresu

Akademická společnost Aloise Musila, z. s.
Na Zvoničce 1014
Praha 4
147 00

či ji osobně předat některému ze členů výboru ASAM. V souladu s čl. IV, odst. 2 stanov ASAM je pro přijetí nového člena potřeba získat souhlas 2/3 členů výboru a následné potvrzení členskou schůzí, přičemž členství vzniká až dnem přijetí za člena na členské schůzi a jeho dokladem je potvrzení o členství vydané výborem.

Přihláška (DOC 165 KB)

Vytisknout