Klub cestovatelů Karavanseráj

Praha, Klub cestovatelů, restaurace Karavanseráj, 4. března 2012

Martina Veselá: Sýrie: po stopách archeologie
Klub cestovatelů

Přednáška Martiny Veselé o její výpravě zaměřené na fotografickou dokumentaci památek nacházejících se na území
dnešní Syrské arabské republiky a popsaných v díle Aloise Musila. Tato dokumentační cesta se uskutečnila v červenci až srpnu 2010 a byla podpořena Expedičním fondem.

Vzhledem k tomu, že většina památek nerevidovaných moderními výzkumy leží dnes mimo hlavní turistické trasy a v mnohých případech je hůře dohledatelná v terénu, ukázalo se, že optimálním způsobem cestování po nich je, stejně jako v Musilově době, vyhledat si vhodného, nejlépe beduínského průvodce.

Vytisknout