Festival arabské kultury

Plzeň, Kulturní kavárna Jabloň, 16. dubna 2010

Tomáš Sadílek: Po stopách prof. Aloise Musila

Přednáška spojená s promítáním bohaté obrazové prezentace a krátkého životopisného filmu o A. Musilovi byla proslovena v rámci prvního ročníku Festivalu arabské kultury. Tzv. „Arabfest“ je pořádán studenty a pracovníky Katedry blízkovýchodních studií FF ZČU.

 Tomáš Sadílek v Kulturní kavárně Jabloň, 16. dubna 2010
         Tomáš Sadílek v Kulturní kavárně Jabloň, 16. dubna 2010


Archiv festivalu

Vytisknout