Mozaiky Platform Dialog

Praha, Mozaiky Platform Dialog, 8. listopadu 2018

mozaikyAlois Musil a budování českolsovenské orientalistiky po roce 1918

Přednášku o roli prof. Aloise Musila (1868–1944) při budování československé orientalistiky s použitím bohatého obrazového doprovodu pronesl místopředseda Akademické společnosti Aloise Musila (ASAM) Pavel Žďárský v rámci cyklu Kultura sbližuje.


Vytisknout