Knihovna Karla Dvořáčka

Vyškov, KKD, 22. června 2018
KKD 150
Cestovatel a fotograf Alois Musil (1868–1944)

Přednáška se konala v rámci doprovodného programu k výstavě Syn pouště ve vyškovské Knihovně Karla Dvořáčka (KKD) jako součást oslav 150. výročí narození prof. Musila. Pronesl ji předseda Akademické společnosti Aloise Musila (ASAM) Petr Přebinda, který rovněž prezentoval anglickou mutaci komiksu Kristýny Košutové Prof. Alois Musil alias Sheikh Mūsā. Součátí programu byla též přednáška bývalého ředitele KKD Vladislava Rašky Literární dílo Aloise Musila.


Vytisknout