Akademie věd ČR

Praha, AVČR, 1. 3., 6. 3., 15. 3., 23. 3., 26. 3. a 12. 4. 2018
Předseda ASAM
Syn pouště – cestovatel a fotograf Alois Musil (1868–1944)

Komentované prohlídky expozice Syn pouště byly uskutečněny v rámci doprovodného programu výstavy, která se konala ve dnech 21. února–13. dubna 2018 v budově Akademie věd ČR v Praze na Národní třídě. Prohlídky vedli předseda Akademické společnosti Aloise Musila (ASAM) Petr Přebinda a místopředseda ASAM Pavel Žďárský.


Vytisknout