Vyškov – vzpomínkový seminář

Vyškov, Městský úřad, 24. dubna 2009

Martina Veselá: Umajjovské pouštní zámky

Tomáš Sadílek: Expedice Amra 93Městský úřad ve Vyškově

Celodenní odborný seminář se konal pod záštitou starosty města Vyškova Petra Hájka a velitele vojenské posádky Jaromíra Zůny. Seminář pořádalo Muzeum Vyškovska a vedle jeho zástupců a
členů Akademické společnosti Aloise Musila Martiny Veselé a Tomáše Sadílka se ho mj. zúčastnili členové Společnosti česko-arabské (v čele s čestnou předsedkyní Marií Hruškovou) a zástupci vyškovského gymnázia.

Vyškovský zpravodaj 6/2009, s. 4

iDNES.cz

Vytisknout