Ostravské muzeum

Ostrava, Ostravské muzeum, 28. dubna 2011

Petr Přebinda: Alois Musil a Ostrava aneb Z ostravského katechety beduínským šejchem

Doprovodné akce výstavy v Ostravském muzeu
Přednáška dr. Petra Přebindy měla za cíl seznámit obyvatele
Ostravy a okolí nejen s „ostravským“ obdobím  prof. Musila, které je bohužel velmi málo známé, ale také stručně přiblížit i následné etapy jeho života, které ho mj. zavedly do různých tehdy těžko dostupných koutů Blízkého východu. Hlavní důraz však byl položen na různé aspekty Musilova působení v Moravské Ostravě mezi lety 1891–1895, kdy jako mladý kněz vyučoval náboženství na českých školách a pracoval v místní farnosti, ale také pilně plnil různé povinnosti spojené s jeho doktorským studiem na bohoslovecké fakultě v Olomouci. Cílem přednášky však bylo též ukázat,
že v jistém protikladu s pozdějšími obdobími svého života se Musil
v Ostravě poměrně silně zapojil do místního českého národního hnutí, jakož i vyvíjel různé společenské aktivity, které již nejsou známy z jeho pozdějšího převážně striktně akademického života.

Vytisknout