American Center of Oriental Research

Ammán, American Center of Oriental Research, 2. listopadu 2010

Martina Veselá: Alois Musil in Jordan and the Middle East

ACOR, 2. listopadu 2010
                                         ACOR, 2. listopadu 2010

Přednášky spojené s promítáním, kterou zorganizoval Zastupitelský úřad České republiky v Ammánu, se zúčastnilo okolo 150 hostů. Vedle členů diplomatického sboru to byli také hosté z královských, vládních, uměleckých i obchodních kruhů Jordánska a rovněž řada členů a příznivců skupiny Přátelé archeologie při ACOR.

Martina Veselá ve své přednášce popsala na 64 snímcích život i dílo Aloise Musila. Ukázala také některé dosud nepublikované písemnosti z badatelovy pozůstalosti (z archivu Muzea Vyškovska) a informovala o projektu digitalizace Musilovy pozůstalosti. Po jejím vystoupení následovala velmi živá diskuse, která pokračovala i při následné prohlídce výstavy fotografií, připravené ACOR, a koktejlu.

Článek v The Jordan Times

Vytisknout