Filozofická fakulta Masarykovy univerzity


Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 19. října 2010

Pozvánka na vernisáž, 19. října 2010Martina Veselá: Alois Musil – život a dílo


Přednáška byla proslovena v aule Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na úvod vernisáže výstavy Alois Musil (1868–1944). Výstavu před rektorátem fakulty
a přednášku pro odbornou i laickou veřejnost uspořádal Ústav archeologie a muzeologie FF MU. Vystoupení Martiny Veselé bylo zaměřeno na základní životopisná fakta a obecné informace a roli Aloise Musila na poli islámské archeologie.

Vytisknout