Orient zblízka

Praha, Ústav Blízkého východu a Afriky UK, 4. února 2016

Adéla Jůnová Macková: Počátky Orientálního ústavu (1922–1952)

Ve čtvrtek 4. února 2016 se v rámci cyklu extenzí Orient zblízka pořádaného Orientálním ústavem AV ČR uskutečnila přednáška Adély Jůnové Mackové Počátky Orientálního ústavu (1922–1952)
v prostorách Ústavu Blízkého východu a Afriky UK od 18.00. Přednáška členky Akademické společnosti Aloise Musila byla zaměřena na několik tematických okruhů spojených se vznikem, financováním a vytvořením členské základny Orientálního ústavu od jeho úplných počátků spojených s Aloisem Musilem, T. G. Masarykem a Rudolfem Hotowetzem.

Vytisknout