Muzeum Vyškovska

Alois Musil a jeho odkaz Adela Vyskov

Vyškov, 17. října 2018

Adéla Jůnová Macková, Pavel Žďárský, Tomáš Gecko: Role Aloise Musila při zakládání Orientálního ústavu

Adéla Jůnová Macková přednesla příspěvek zaměřený na budování Orientálního ústavuí. Klíčovou roli při jednání s prezidentem T. G. Masarykem a politickou a hospodářskou scénou sehrál právě prof. Alois Musil (1868–1944). Ke zmapování celé problematiky slouží jako podstatný pramen Musilova korespondence s „otci zakladateli“ – Luborem Niederlem (1865–1944), Zdeňkem Faflem (1881–1961) a Rudolfem Hotowetzem (1865–1945), jejíž vědecká edice, připravená autory a představená na konferenci, se blíží k vydání.

Muzeum Vyškovska vydalo sborník příspěvků.

Vytisknout