Egypt & Austria XI

In Search of the Orient Kunsthistorisches_Museum_Wien

Vídeň, 20.–24. září 2016

Adéla Jůnová Macková: Czechoslovak Economic Exploration of the Orient 1918–1938

Členka Akademické společnosti Aloise Musila (ASAM) Adéla Jůnová Macková přednesla příspěvek o československém hospodářském pronikání do Orientu v souvislosti s Orientálním ústavem a rolí Aloise Musila.

Vytisknout