Egypt & Austria X

Visualizing the Orient: Central Europe FAMU
and the Near East in the 19th and 20th centuries


Praha, 1.–3. října 2014

Adéla Jůnová Macková: The Oriental Institute in Prague: Cultural Department and the Orient

Členka Akademické společnosti Aloise Musila (ASAM) Adéla Jůnová Macková přednesla příspěvek o kulturním odboru Orientálního ústavu a roli Aloise Musila při vzniku této instituce.

Kolektivní monografie

Vytisknout