Projekt GA ČR

Jedním z cílů ASAM je digitalizace pozůstalosti Aloise Musila, uložené v archivech v ČR i zahraničí, a její scelení na elektronické bázi. Někteří členové ASAM se již podílejí na první fázi digitalizace v rámci projektu Grantové agentury ČR 405/10/0367 Výzkum a zpracování pozůstalosti profesora Aloise Musila, elektronická databáze dokumentů a archeologických lokalit.

V rámci projektu má být zpracována, digitalizována a částečně publikována část rozsáhlého fondu orientalisty Aloise Musila v Muzeu Vyškovska ve Vyškově. Výsledkem bude databáze digitalizovaných pramenů, zejména nevydaných rukopisů, fotodokumentace a části korespondence.

Vzorem je zpracování pozůstalostí Getrude Bell a T. E. Lawrence (současníků A. Musila). 

Muzeum Vyškovska ve Vyškově
                                             Muzeum Vyškovska ve Vyškově                  

Vytisknout