Cíle ASAM

  • O společnosti

    ASAM sdružuje badatele se zájmem o dílo a odkaz předního českého orientalisty profesora Aloise Musila. Zaměřuje se zejména na studium jeho publikovaných i nepublikovaných vědeckých materiálů a dokumentů tykajících se výsledků jeho práce a života.

  • Cíle

    Společnost analyzuje výsledky odborné práce profesora Musila v kontextu badatelské činnosti jeho současníků i nejnovějších poznatků. Slouží k tomu i studium a výzkum lokalit na Blízkém východě, které Alois Musil poznal a procestoval, včetně pořizování filmové a fotografické dokumentace. Významným cílem je digitalizace dokumentů spojených s vědeckou prací a životem Aloise Musila. ASAM vyvíjí intenzivní publikační, výstavní a přednáškovou činnost směřující k popularizaci osobnosti profesora Musila a jeho díla.

Vytisknout E-mail