Český rozhlas Plus

Letos uplynulo 150 let od narození orientalisty Aloise Musila
300px esk rozhlas plus.svg
Dopolední Plus, 30. listopadu 2018 v 10.24

Místopředseda Akademické společnosti Aloise Musila (ASAM) Pavel Žďárský v reporáži redaktorky Andrey Skalické připomíná osobnost prof. Musila.

Celodenní záznamy

Vytisknout