Mladá fronta DNES

Moravský Lawrence z Arábie
MfD
Mladá fronta DNES, Brno a jižní Morava, 30. června 2018, s. 18

Místopředseda Akademické společnosti Aloise Musila (ASAM) Pavel Žďárský a člen ASAM a zástupce ředitele Orientálního ústavu AV ČR Bronislav Ostřanský v článku připomínajícím 150. výročí narození prof. Musila.

Vytisknout