5 plus 2

Přepsal znalosti o Arabech. Kněz žil v poušti s beduíny
5plus2 logo 2018
5+2 Blanensko a Vyškovsko, 22. června 2018, s. 2

Místopředseda Akademické společnosti Aloise Musila (ASAM) Pavel Žďárský v článku o připomínce 150. výročí narození prof. Musila.

Archiv 5+2

Vytisknout