Duha

Velkomoravský knihovník Vladislav Raška
duha logo
Duha 4/2015, 10. 11. 2015

Rozhovor Dr. Vladislava Rašky, člena Akademické společnosti Aloise Musila (ASAM) a ředitele Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově pro čtvrtletník vydávaný Moravskou zemskou knihovnou. Časopis vychází v elektronické i tištěné mutaci.

Odkaz na článek

Vytisknout