Vyšel druhý díl korespondence Aloise Musila

Korespondence Aloise Musila II. Reich obalka

Masarykův ústav a Archiv AV ČR ve spolupráci s Akademickou společností Aloise Musila (ASAM) vydal již druhý díl edice korespondence prof. Aloise Musila (1868–1944). Kniha editorů Adély Jůnové Mackové, Pavla Žďárského a Ivety Cichrové, s plným názvem Korespondence Aloise Musila II. Alois Musil a rodná hrouda v korespondenci s Edvardem Reichem, ukazuje Musilovo přátelství s Reichem, propojení s agrární stranou a vedle sondy do života obou osobností je též cenným dokumentem doby. Edice odstartovala prvním dílem v roce 2019 k 75. výročí úmrtí prof. Musila.

Vytisknout