Začala vycházet korespondence Aloise Musila

Korespondence Aloise Musila I. korespondence01

Masarykův ústav a Archiv AV ČR ve spolupráci s Akademickou společností Aloise Musila (ASAM) vydal první díl edice korespondence prof. Aloise Musila (1868–1944). Kniha editorů Adély Jůnové Mackové, Pavla Žďárského a Tomáše Gecka, s plným názvem Korespondence Aloise Musila I. Alois Musil a počátky Orientálního ústavu v korespondenci "otců zakladatelů", je cenným pramenem ke vzniku Orientálního ústavu, o nějž se zasloužili především první prezident ČSR T. G. Masaryk a prof. A. Musil. Edice odstartovala v roce 75. výročí úmrtí prof. Musila.

Vytisknout